Privaatsuspoliitika

Vali riik, kus sa Taxify teenust kasutad: 

Isikuandmete töötlemine

Taxify teenuse kasutaja annab isikuandmete töötlemise nõusoleku Taxify rakenduse installeerimisel tehes märgi „Nõustun kasutustingimustega ja isikuandmete töötlemisega“ välja juurde.

Taxify OÜ kogub ja töötleb ainult neid isikuandmeid, mida rakenduse kasutajad edastavad Taxify rakenduse installeerimise käigus ja rakendust kasutades. Taxify teenuse kasutamise eelduseks on taksoteenuse kasutaja geograafilise asukoha andmete avaldamine.

Järgnevalt selgitame kuidas Taxify OÜ kogub ja töötleb Taxify rakenduse abil isikuandmeid.

1. Milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme

 • rakenduse kasutaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • sõiduteenuse kasutaja geograafiline asukoht, sõiduteenuse osutamise aeg ning sõidu sihtpunkt;
 • seadme, millele on installeeritud Taxify rakendus, identifitseerimist võimaldav teave;
 • veebilehe taxify.eu küpsised salvestavad veebilehe kasutaja telefoninumbri ja geograafilise asukoha andmed.

2. Mis eesmärgil kogume isikuandmeid

 • me kogume ja töötleme isikuandmeid selleks, et oleks võimalik kokku viia sõiduteenuse kasutaja ja sõiduteenuse pakkuja;
 • sõiduteenuse kasutaja geograafilise asukoha andmed ja telefoninumbri edastame sõiduteenuse pakkujale selleks, et ta saaks otsustada, kas sõiduteenuse kasutaja asukoht on tema läheduses ja ta saab ning soovib kasutajale osutada sõiduteenust;
 • kasutame sõiduteenuse kasutaja isikuandmeid selleks, et lahendada Taxify ja sõiduteenuse osutaja vahelisi küsimusi/vaidlusi, mis seonduvad sõiduteenuse osutamise ja kvaliteediga;
 • kontaktandmeid kasutame selle jaoks, et teavitada Taxify teenuse uuendustest;
 • Taxify teenuse kasutajate liikumistrajektoore kogume selle jaoks, et analüüsida teenuse kasutuse geograafilist ala ning anda selle alusel soovitusi sõiduteenuse pakkujatele;
 • Taxify rakenduse abil kogutud isikuandmeid ei kasutata inimeste ega nende asukoha tuvastamiseks, samuti ei kogu me isikuandmeid käitumusliku reklaami pakkumise eesmärgil.

3. Millisel viisil isikuandmeid kogume

 • Taxify kasutaja nime, telefoninumbri ning e-posti aadressi kogume Taxify rakenduse installeerimisel või profiili muutmisel;
 • taksoteenuse kasutaja geograafilise asukoha andmeid kogume ainult juhul kui Taxify rakendus on aktiveeritud;
 • peale Taxify rakenduse sulgemist kasutaja seadmes lõppeb ka geograafilise asukoha andmete kogumine.

4. Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine

 • sõiduteenuse kasutaja isikuandmeid edastatakse ainult neile sõiduteenuse pakkujatele, kes on aktiveerinud Taxify rakenduse ning nad näevad sellisel juhul sõiduteenuse tellija nime, telefoninumbrit ning geograafilist asukohta;
 • peale sõiduteenuse osutamise lõpetamist näeb sõiduteenuse pakkuja sõiduteenuse kasutaja nime ja telefoninumbrit kuni 12 tunni jooksul. Seda on sõiduteenuse pakkujal vaja selle jaoks, et oleks võimalik lahendada teenuse osutamisega seonduvaid küsimusi, nt võtta ühendust sõidukisse unustatud asjade tagastamiseks;
 • hinnang sõiduteenuse kvaliteedi kohta on anonüümne ning sõiduteenuse pakkuja ei saa teada hinnangu andnud kasutaja nime ega telefoninumbrit;
 • me ei edasta Taxify kasutajate isikuandmeid ega geograafilist asukohta kolmandatele isikutele ja riigiasutustele, va juhul kui andmete küsijal on selle jaoks õiguslik alus vastavalt asukohamaa seadustele.

5. Andmete turvalisus ja andmete kustutamine

 • Taxify teenuse käigus kogutud isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ ja/või Amazon Web Services, Inc. serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on ainult Taxify OÜ (või lepinguliste koostööpartnerite) volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda vaid selleks, et lahendada Taxify teenuse kasutamisega seonduvaid probleeme.

6. Otseturustus

 • kasutame kasutaja e-posti aadressi või telefoninumbrit turundussõnumite saatmiseks ainult juhul kui olete andnud vastava nõusoleku veebilehel taxify.eu või Taxify mobiilirakenduses. Juhul kui te ei soovi saada otseturustuse teateid, siis klikkige meie poolt saadetud e-kirja päises olevale lingile „ei soovi saada turustuse teateid“ või vastavat märget Taxify mobiilirakenduse kasutaja profiili lehel.

7. Sõiduteenuse osutajate isikuandmed

 • sõiduteenuse osutaja isikuandmeid kogume ja töötleme ainult ulatuses, mida on vaja sõiduteenuse osutaja kutsetegevuse õiguse kontrollimiseks ning Taxify teenuse lepinguliste suhete tagamiseks. Me ei edasta sõiduteenuse osutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate nõudmiste korral.
 • Taxify rakendust kasutades on sõiduteenuse operaatorfirmal võimalik tuvastada autojuhi geograafiline asukoht, teave sõitude kohta ja teenuse kasutamise aeg.
 • Juhul kui autojuht ei soovi, et tema geograafiline asukoht oleks Taxify rakenduse abil tuvastatav, siis saavad taksojuhid rakenduse välja lülitada vajutades „Lõpeta“.