Privatumo politika

Pasirinkite šalį, kurioje naudojatės Taxify: 

Asmens duomenų tvarkymas

Taxify paslaugų naudotojai duoda savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui kai diegiant Taxify programinę įrangą paspaudžia mygtuką „PATVIRTINTI KODĄ“ (versijoje anglų kalba – “CONFIRM CODE”).

Taxify OÜ renka ir tvarko tik asmens duomenis, kuriuos naudotojai pateikia diegiant ir naudojant Taxify programinę įrangą. Taksi keleivio duomenų dėl jo ar jos geografinės padėties atskleidimas yra Taxify paslaugų naudojimo išankstinė sąlyga.

Mes paaiškiname žemiau kaip Taxify OÜ renka ir naudoja asmens duomenis Taxify programinėje įrangoje.

1. Kuriuos asmens duomenis mes renkame ir tvarkome?

 • Programinės įrangos naudotojo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, reitingai (angl. – “feedback ratings”) ir mokėjimų informacija;
 • Taksi keleivio geografinė padėtis, taksi paslaugų teikimo laikas, ir atvykimo vieta;
 • Įrenginio, kuriame įdiegta Taxify programinė įranga, identifikavimo duomenys;
 • taxify.eu tinklalapio slapukai (angl. – “cookies”) išsaugoja tinklalapio naudotojo telefono numerį ir duomenis dėl geografinės padėties.

2. Asmens duomenų rinkimo tikslas

 • Mes renkame ir tvarkome asmens duomenis siekiant nustatyti taksi keleivio ir taksi paslaugų teikėjo atitikimą;
 • Mes perduodame duomenis dėl taksi keleivio geografinės padėties ir telefono numerio taksi paslaugų teikėjui tam, kad paslaugų teikėjas galėtų nuspręsti ar potencialus taksi keleivis yra netoli ir ar teikti taksi paslaugas tokiam keleiviui;
 • Mes naudojame taksi keleivio asmens duomenis tam, kad išspręsti bet kokias kokybės probleminius klausimus tarp Taxify ir taksi paslaugų teikėjo;
 • Mes naudojame kontaktinius duomenis tam, kad informuoti klientus apie Taxify paslaugų atnaujinimus;
 • Mes renkame duomenis dėl Taxify paslaugų naudotojų maršrutų, kuriais važiavo Taxify paslaugų naudotojai siekiant išanalizuoti paslaugų geografinę apimtį tam, kad pateikti rekomendacijas taksi paslaugų teikėjams;
 • Asmens duomenys, surinkti naudojant Taxify programinę įrangą nebus naudojami siekiant identifikuoti asmenis ar jų vietą, taip pat nebus naudojami elgesio rinkodaros (angl. – “behavioural marketing”) tikslais.

3. Asmens duomenų rinkimo būdas

 • Mes renkame duomenis dėl Taxify naudotojų vardų, pavardžių, telefono numerių ir elektroninio pašto adresų Taxify programinės įrangos diegimo proceso metu;
 • Mes renkame duomenis dėl geografinės padėties tik jei Taxify programinė įranga buvo aktyvuota;
 • Duomenų dėl geografinės padėties rinkimas sustabdomas po to, kai Taxify programinė įranga yra uždaryta naudotojo įrenginyje.

4. Asmens duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims

 • Taksi keleivių asmens duomenys atskleidžiami tik tiems taksi paslaugų teikėjams, kurie aktyvavo Taxify programinę įrangą; tokiu atveju, jie matys asmens, užsisakiusio taksi, vardą, pavardę, telefono numerį ir geografinę padėtį;
 • Po taksi paslaugų suteikimo taksi keleivio vardas ir pavardė bus matomas taksi paslaugų teikėjui 24 valandas. Tai yra būtina tam, kad taksi paslaugų teikėjai išspręstų bet kokius probleminius klausimus, susijusius su paslaugų teikimu, pvz., susisiektų su klientu jei kažkas buvo palikta taksi;
 • Atsiliepimai (angl. – “feedback”) dėl taksi paslaugų kokybės yra anoniminiai ir taksi paslaugų teikėjai negauna informacijos dėl asmenų, kurie pateikė atsiliepimą, vardų, pavardžių ir telefono numerių;
 • Mes neatskleisime Taxify naudotojų asmens duomenų ar geografinės padėties bet kokiems tretiesiems asmenims ar valstybės institucijoms, išskyrus atvejus kai asmuo, reikalaujantis duomenų atskleidimo turi tam teisinį pagrindą vadovaujantis atitinkamos šalies teisės aktais.

5. Saugumas ir duomenų sunaikinimas

 • Bet kokie asmens duomenys, surinkti teikiant Taxify paslaugas, yra saugomi Zone Media OÜ serveriuose, esančiuose ES valstybės narės teritorijoje. Tik įgalioti Taxify OÜ darbuotojai turi prieigą prie asmens duomenų, ir jie gali prieiti prie duomenų tik siekiant išspręsti probleminius klausimus, susijusius su Taxify paslaugų naudojimu;
 • Jei Taxify naudotojas pageidauja, kad jo asmens duomenys, surinkti per programinę įrangą, būtų sunaikinti, jis ar ji gali to pareikalauti pateikus rašytinį prašymą mūsų klientų aptarnavimo specialistui el. paštu: vilnius@taxify.eu.

6. Tiesioginė rinkodara

 • Mes naudojame Jūsų elektroninio pašto adresą tiesioginei rinkodarai tik jei Jūs davėte atitinkamą sutikimą taxify.eu tinklalapyje arba Taxify programinėje įrangoje. Jei nebepageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, prašome paspausti nuorodą „Unsubscribe from direct marketing messages“ (liet. – „Atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų“) mūsų elektroninio laiško antraštėje.

7. Taksi vairuotojų asmens duomenys

 • Mes renkame ir tvarkome taksi vairuotojų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina tam, kad patikrinti vairuotojo kvalifikacijas profesionalios veiklos vykdymui ir išsaugoti sutartinius santykius, susijusius su Taxify veikla. Mes neatskleidžiame taksi vairuotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims.
 • Naudojant Taxify programinę įrangą, taksi paslaugų operatorius gali matyti vairuotojo geografinę padėtį, informaciją dėl užsakymų ir kiek kartų buvo naudotasi paslaugomis. Jei taksi vairuotojas pageidauja, kad jo ar jos geografinė padėtis nebūtų matoma Taxify programinėje įrangoje, jis ar ji gali išjungti programinę įrangą spaudžiant “Quit” (liet. – „Išeiti“) mygtuką.