Terms & Conditions for Passengers

Select country where you use the service: 

Taxify rakenduse kasutustingimused

Taxify on veebis toimiv taksosõidu tellimise rakendus, mis edastab taksotellimise soove Taxify süsteemiga liitunud taksosõiduteenuse pakkujatele. Taxify rakenduse õiguste omajaks ja teenuse pakkujaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing Taxify OÜ (registrikood 12417834).

1. Taxify rakenduse kasutamine

1.1 Taxify rakenduse kasutamiseks peab installeerima tarkvara ning registreerima kasutajakonto. Taxify rakenduse installeerimisel seostakse Taxify teenuse kasutaja mobiiltelefoni number kasutajakontoga ning lisatakse andmebaasi.

1.2 Taxify rakendust kasutades saab kasutaja valida, kas soovib tasuda taksosõidu eest taksojuhile või siis kasutada Taxify krediitkaardi- või mobiilimakset.

2. Taxify krediitkaardi- ja mobiilimakse tingimused

2.1 Taxify rakenduse kasutaja saab tasuda taksosõidu eest krediitkaardimaksega, mille jaoks peab eelnevalt aktiveerima rakenduses krediitkaardi andmed ning nõustuma Taxify kasutustingimustega.

2.2 Mobiilimakseid saab teha Taxify rakenduse kasutaja, kellel on sõlmitud mobiilimakse leping.

2.3 Krediitkaardi- ja mobiilimakset tehes on tasu saajaks Taxify OÜ, kes tasub saadud tasud edasi taksosõiduteenuse pakkujatele.

2.4 Krediitkaardi- või mobiilimakset tehes lisandub teenusetasu iga taksosõidu tellimuse kohta. Nimetatud teenustasu sisaldab maksete vahendustasusid, sh Visa / MasterCard teenustasusid. Teenustasu suurus on kuvatud mobiilirakenduses. Juhul kui mobiilimakse vahendaja kehtestab maksetehingu teenuse kasutamise tasu, mille peavad tasuma taksoteenuse tellijad eraldi, siis ei sisaldu nimetatud tasud Taxify krediitkaardi- ja mobiilimakset tasus.

2.5 Krediitkaardimaksete vahendamine Taxify rakenduses toimub ADYEN BV kaudu ning juhindub järgmistest tingimustest https://www.adyen.com/home/support/manuals Terms & Conditions.

2.6 Taxify vastutab krediitkaardimaksete toimimise eest ning pakub kaardiomanikule tuge probleemide lahendamisel. Samuti toimub krediitkaardi- või mobiilimaksete vaidluste lahendamine Taxify vahendusel. Taxify krediitkaardi- või mobiilimaksete tugiteenuse kontakt on: info@taxify.eu. E-kirjaga laekunud pöördumisele vastatakse ühe tööpäeva jooksul. Taxify lahendab kõik krediitkaardi- või mobiilimaksetega seotud kaebused ja avaldused kahe tööpäeva jooksul.

2.7 Taxify käitub krediitkaardi- või mobiilimakset pakkudes taksoteenuse pakkujate majandusagendina vahendades Taxify rakenduses tehtavaid makseid. Taksoteenuse kasutaja kohustus taksoteenuse pakkuja ees loetakse täidetud hetkest, kui toimub maksekäsundi andmine raha maksmiseks Taxify pangakontole. Taxify ei ole taksoteenuse tellija maksekäsundi täitja.

3. Takso tellimine ja loobumine

3.1 Juhul kui Taxify rakenduse kasutaja tellib takso ning taksojuht on kinnitanud teenuse vastuvõtmise, siis loetakse seda takso tellimiseks.

3.2 Tellitud takso kasutamisest loobumiseks loetakse olukorda, kus taksojuht on teavitanud tellimuse vastuvõtmisest ning Taxify rakenduse kasutaja loobub peale vastava teate saamist taksosõidu teenusest.

3.3 Tellitud takso kasutamisest loobumiseks loetakse samuti olukorda, kus Taxify rakenduse kasutaja või inimesed, kelle jaoks taksosõit telliti, ei ilmu taksosse Taxify rakenduses määratud ajalimiidi jooksul alates ajast, millal taksojuht teavitas takso saabumisest sihtkohta.

3.4 Taksosõidust loobumisel peab Taxify rakenduse kasutaja tasuma tühistamistasu. Tühistamistasu ei pea tasuma, kui taksosõidust loobumisest teavitamine jääb Taxify rakenduses määratud ajalimiidi sisse.

3.5 Meil on õigus tühistada rakenduse kasutamise õigus juhul kui kasutaja on loobunud ööpäevas kolmel järjestikusel korral tellitud takso kasutamisest. Sellisel juhul teavitab rakendus kasutajat tühistamise kordadest ning peale kolmandat loobumist tühistab Taxify kasutuse õiguse. Taxify kasutamise õiguse võib tühistada kuni kuueks kuuks. Seejärel saab kasutaja aktiveerida uuesti oma kasutajakonto.

4. Taxify rakenduse kasutamise tingimused

4.1 Taxify on mobiilirakendus, mis võimaldab soovijatel leida sobiv taksosõiduteenuse pakkuja kasutades geograafilise asukoha andmeid.

4.2 Taxify rakenduse kasutamine toimub Taxify OÜ poolt antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on taksosõiduteenuse tellijale tasuta. Juhul kui tarkvaras on puudused, siis me kõrvaldame need esimesel võimalusel, kuid palun arvestage, et rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning me ei saa garanteerida, et rakendus töötab alati, igavesti ja laitmatult. Samuti ei vastuta me kahjude eest, mis tekib seoses sellega, et Taxify rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul kui taksoteenuse tellija rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents.

4.3 Kuna Taxify rakendus on kommunikatsioonivahend taksosõidu tellija ja taksosõiduteenuse pakkuja vahel, siis sellest tulenevalt ei saa Taxify mõjutada ega vastutada teenuse kvaliteedi ja puuduste eest. Seetõttu ei saa me tagada seda, et Taxify kaudu toimunud taksosõit toimub alati korrektselt ja puudusteta.

4.4 Taxify rakendus ei ole taksoveo pakkumine ning Taxify rakenduse kaudu ei korraldata veoteenuse osutamist. Samuti ei ole tegemist agenditeenusega leidmaks taksoveo pakkujatele kliente.

4.5 Taxify rakenduse tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.

5. Taxify kontot registreerides nõustute järgmiste tingimustega:

5.1 Taxify-l on õigus lisada rakenduse kasutaja isikuandmed andmebaasi ning edastada isikuandmeid taksosõiduteenuse pakkujatele vastavalt privaatsustingimustele (https://taxify.eu/et/privaatsus/).

5.2 Taxify-l on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning privaatsuspoliitikat ning loovutada andmebaasi kolmandatele isikutele. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika muudatustest teavitame kasutajaid e-kirja teel.

5.3 Taxify võib võõrandada isikuandmeid sisaldava andmebaasi kolmandatele isikutele, ilma et peaks sellest rakenduse kasutajaid eelnevalt teavitama. Ettevõtte või andmebaasi võõrandamise korral lähevad üle ka käesoleva litsentsilepingu õigused ja tingimused.

5.4 Taxify võib edastada isiku- ja pangaandmeid krediitkaardi- ja mobiilimaksete vahendajatele.

6. Taxify rakenduse kasutamise hea tava

6.1 Kuna Taxify ei ole taksoveo pakkuja ega vahendaja, siis me ei saa mõjutada taksoteenuse kvaliteeti. Taksosõidu puuduste ja kvaliteediga seonduvad probleemid tuleb lahendada vastavalt taksoveo pakkuja või taksoveo üle järelevalvet teostava ameti reeglitele.

6.2 Taxify soovib kaasa aidata sellele, et taksosõidu kvaliteet paraneks. Seetõttu palume täita Taxify rakenduses tagasiside vorm. Selle kaudu saame me teha taksosõidu pakkujatele ettepanekuid teenuse kvaliteedi parandamiseks.

6.3 Me ootame Taxify rakenduse kasutajalt, et nad kasutavad rakendust heatahtlikult ning on taksojuhtide suhtes viisakad.

6.4 Taxify annab endast parima, et Taxify rakendust kasutaksid ausad, oma ametist ja klientidest lugu pidavad taksojuhid. Samas ei saa me kuidagi tagada seda, et Taxify rakenduse vahendusel leitud taksojuht osutuks alati kõigile neile tunnustele vastavaks. Juhul kui saate ebameeldiva taksosõidu osaliseks, siis teavitage sellest taksoveoteenuse pakkujat või järelevalveasutust.