Pravilnik o zaštiti privatnosti za vozače

Select country where you use the service: 

Obavijest o zaštiti osobnih podataka vozača (Globalno)

Dostupno online na: https://taxify.eu/legal/privacy-for-drivers/

Društvo Taxify OÜ (Registracijski broj društva 12417834) sa sjedištem u Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 10134, Estonija, je voditelj obrade osobnih podataka putnika i imenovalo je Službenika za zaštitu podataka. (​privacy@taxify.eu).

Izrazi “mi”, “nas”, “nama” odnose se na vlasnika aplikacije Taxify, Taxify OÜ, društvo s ograničenom odgovornošću, osnovano u Republici Estoniji.

1. Osobni podaci koje obrađujemo

 • Ime, e-pošta, broj telefona, prebivalište.
 • Geolokacija vozača i rute vožnji.
 • Podaci o vozilima (uključujući broj registracije).
 • Učinkovitost i ocjene vozača.
 • Vozačka dozvola vozača, fotografija, zanimanje i identifikacijske dokumente.
 • Podaci iz kaznene i prekršajne evidencije. Financijski podaci o pružanju usluga prijevoza ne smatraju se osobnim podacima jer vozači pružaju usluge u okviru gospodarskih i poslovnih djelatnosti.

2. Svrhe obrade podataka

 • Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke u svrhu povezivanja putnika s vozačima kako bismo im pomogli da se što učinkovitije kreću gradovima.
 • Geolokacija i rute vožnji obrađuju se da bi se analiziralo geografsko područje i dali prijedlozi vozačima. Ako ne želite otkriti svoju geolokaciju putnicima, morate ugasiti Taxify aplikaciju ili naznačiti u Taxify aplikaciji da ste odspojeni i da trenutno ne pružate uslugu prijevoza.
 • Vozačaka dozvola, zanimanje, identifikacijski dokumenti i podaci o kaznenim i prekršajnim osudama obrađuju se da bi se utvrdila usklađenost s pravnim uvjetima i prikladnost za zanimanje vozača.
 • Taxify aplikacija objavljuje vozačevu fotografiju, ime i podatke o vozilu da bi putnici mogli prepoznati vozača i vozilo.
 • Primit ćete sažetke s Portala za vozače društva Taxify (Taxify Driver Portal), koji će uključivati Vašu učinkovitost i ocjenu kao vozača. Sažetak i ocjena vozača potrebni su da bi se pružile pouzdane usluge putnicima.

3. Pravna osnova

 • Osobni podaci obrađuju se radi izvršenja ugovora sklopljenog s vozačem. Preduvjet za korištenje Taxify usluga je obrada vozačevog identifikacijskog dokumenta i geolokacijskih podataka.
 • Osobni podaci mogu se obrađivati s osnove legitimnog interesa pri istraživanju i otkrivanju prijevarnih plaćanja.
 • Podaci iz kaznene i prekršajne evidencije obrađuju se radi ispunjavanja pravne obveze.

4. Primatelji

 • Vaši osobni podaci otkrit će se samo putnicima čiju ste narudžbu prihvatili. Putnici će moći vidjeti ime vozača, vozilo, broj telefona i podatke o geolokaciji. Putnici također vide vozačeve osobne podatke na računu.
 • Ovisno o vozačevoj lokaciji, osobni se podaci mogu otkriti lokalnim podružnicama, zastupnicima, povezanim društvima, agentima itd. društva Taxify. Obrada osobnih podataka odvijat će se pod istim uvjetima kao što je utvrđeno u ovoj obavijesti o obradi osobnih podataka.

5. Sigurnost i pristup

 • Bilo koji osobni podaci prikupljeni za vrijeme pružanja usluga prenose se i pohranjuju u centrima za podatke Zone Media LTD i/ili Amazon Web Services, Inc. koji se nalaze na teritoriju zemalja članica Europske Unije. Samo ovlašteni zaposlenici i partneri društava iz grupacije Taxify imaju pristup osobnim podacima i oni mogu pristupiti osobnim podacima samo u svrhu rješavanja problema vezanih uz korištenje usluga (uključujući sporove u vezi usluga prijevoza).
 • Društva i partneri grupacije Taxify mogu pristupiti osobnim podacima u mjeri u kojoj je potrebno da bi pružili podršku korisniku u određenoj zemlji, vidi više na https://taxify.eu/cities/.

6. Obrada osobnih podataka putnika

 • Ne smijete obrađivati osobne podatke putnika bez našeg odobrenja. Ne smijete kontaktirati bilo kojeg putnika ili prikupljati, snimati, pohranjivati, odobriti pristup, koristiti ili unakrsno koristiti osobne podatke koje putnik da ili su Vam dostupni putem Taxify aplikacije iz bilo kojeg razloga osim u svrhu izvršenja usluge prijevoza.
 • Obvezni ste pridržavati se pravila i uvjeta za obradu osobnih podataka putnika na način kako je propisano u Obavijesti o zaštiti osobnih podataka putnika. (http://www.taxify.eu/legal/). Ako prekršite uvjete za obradu osobnih podataka putnika, možemo ukinuti Vaš vozački račun i tražiti naknadu štete od Vas.

7. Pristup, ispravljanje, zadržavanje, brisanje i prenosivost podataka

 • Osobni podaci mogu se vidjeti i ispraviti na Portalu za vozače društva Taxify (Taxify Driver Portal)
 • Vaši osobni podaci će se pohranjivati sve dok je Vaš vozački račun aktivan. Ako se Vaš račun zatvori, Vaši osobni podaci će se pohranjivati još tri godine.
 • Podaci potrebni u računovodstvene svrhe pohranjivat će se sedam godina.
 • U slučaju sumnje u prekršaj ili kazneno djelo, prijevaru ili lažne podatke, podaci će se pohranjivati deset godina.
 • U slučaju spora, podaci će se čuvati sve do namirenja potraživanja ili isteka roka za takva potraživanja.
 • Na zahtjev za brisanjem i prijenosom osobnih podataka poslan e-poštom odgovorit ćemo u roku jednog mjeseca i navesti razdoblje brisanja i prijenosa podataka.

8. Rješavanje sporova

 • Sporovi vezani uz obradu osobnih podataka rješavat će se putem podrške korisnicima (info@taxify.eu) ​ili kontaktiranjem Službenika za zaštitu podataka društva Taxify (privacy@taxify.eu).
 • Nadzorno tijelo je Estonski inspektorat za zaštitu osobnih podataka (www.aki.ee​) koji se može kontaktirati putem e-pošte info@aki.ee.

Povremeno možemo ažurirati ovu obavijest. Obavijestit ćemo Vas o izmjenama putem aplikacije Taxify ili drugim sredstvima.