Opći uvjeti za vozače

Select country where you use the service: 

Uvjeti za vozače (Globalno)

Dostupno na: https://taxify.eu/legal/terms-for-drivers/

Ovi Opći uvjeti utvrđuju glavne uvjete i odredbe koje se primjenjuju i koji uređuju korištenje Taxify usluga.

Da biste pružali Uslugu prijevoza koristeći Platformu Taxify morate pristati na uvjete i odredbe navedene u nastavku.

1. DEFINICIJE

 • 1.1. Taxify (također naveden kao "mi", "naše" ili "nama") – privatno društvo s ograničenom odgovornošću osnovano i registrirano u skladu sa zakonima Republike Estonije s registracijskim brojem 12417834, poslovna adresa Vana-Lõuna tn 39/1, Tallinn 10134, Republika Estonija.
 • 1.2 Društva Taxify grupacije i partneri– Taxify grupacija znači društva u kojima Taxify ima kontrolni utjecaj (na primjer podružnice Taxify-a). Taxify partneri znači lokalni predstavnici, povezane osobe, zastupnici, itd. koje imenuje Taxify. Popis društava i partnera Taxify grupacije dostupan je na https://taxify.eu/cities/.
 • 1.3. Taxify Usluge – usluge koje Taxify ili društava i partneri Taxify grupacije pružaju, uključujući osiguravanje i održavanje Taxify aplikacije, Platforme Taxify-a, Taxify In-app plaćanje (Plaćanje unutar aplikacije), korisničku podršku, komunikaciju između Vozača i Putnika i ostale slične usluge.
 • 1.4. Taxify aplikacija – aplikacija za pametni telefon ili internet aplikacija kojom Vozači i Putnici traže i primaju Usluge prijevoza.
 • 1.5. Taxify platforma – tehnologija koja spaja Putnike s Vozačima kako bi im pomogla da se učinkovitije kreću po gradu .
 • 1.6. Putnik – osoba koja traži Usluge transporta koristeći Platformu Taxify.
 • 1.7. Vozač (također „Vi“) – osoba koja pruža Uslugu prijevoza putem Taxify platforme. Svaki Vozač će dobiti Taxify račun vozača za korištenje Taxify aplikacije i Taxify platforme.
 • 1.8. Ugovor – svaki sporazum između Vozača, Taxify-a ili društava Taxify grupacije i partnera u vezi s korištenjem Taxify usluga. Ugovor se sastoji od ovih Općih uvjeta, smjernica za Vozače i drugih dodatnih uvjeta ili odredaba ili dokumenata koji su ovdje navedeni ili će biti ugovoreni u budućnosti između Vozača i Taxify-a ili društava Taxify grupacije i partnera.
 • 1.9. Naknada za vožnju – naknada koju je Putnik dužan platiti Vozaču za pružanje Usluge prijevoza.
 • 1.10. Taxify naknada – naknada koju je Vozač dužan platiti Taxify-u ili društvima Taxify grupacije i partnerima za korištenje Taxify Platforme.
 • 1.11. In-app plaćanje (Plaćanje unutar aplikacije) – kartice, naplate putem mobilnog operatera i drugi načini plaćanja (Taxify Business itd.) koje Putnik koristi putem Taxify aplikacije za plaćanje Usluga prijevoza.
 • 1.12. Pravna osoba ili obrtnik - znači pravna osoba ili obrtnik koji smije obavljati djelatnost autotaksi prijevoza putnika sukladno važećim zakonima i posjeduje odgovarajuće dozvole. Uz navedeno, obrtnik ima značenje sukladno Zakonu o obrtu.
 • 1.13. Taxify račun vozača – pristup internetskoj stranici koja sadrži informacije i dokumente o korištenju Taxify usluga tijekom pružanja Usluga prijevoza, uključujući računovodstvenu dokumentaciju. Vozač može pristupiti Taxify računu vozača na http://partners.taxify.eu na način da unese svoje korisničko ime i zaporku.
 • 1.14. Usluge prijevoza– usluga prijevoza koju Vozač pruža Putniku čiji je zahtjev Vozač prihvatio putem Taxify aplikacije.

2. SKLAPANJE UGOVORA

 • 2.1. Prije korištenja Taxify usluge morate se prijaviti tako da u zahtjevu za prijavu na internetskoj stranici dostavite tražene podatke i učitate potrebnu dokumentaciju na način kako to zahtijevamo mi ili društva Taxify grupacije i partneri. Možete se prijaviti ili kao Pravna osoba ili obrtnik. Po uspješnom završetku prijave, izdat ćemo Vam osobni račun dostupan putem korisničkog imena i zaporke. Klikom na gumb "Prijava" koji se nalazi na dnu zahtjeva za prijavu, izjavljujete i jamčite da:

  prema važećim pravnim aktima, imate pravo sklopiti ugovor s nama ili društvima Taxify grupacije i partnerima za korištenje Taxify platforme radi pružanja Usluge prijevoza;

  pažljivo ste proučili, u potpunosti razumjeli i pristajete biti obvezani ovim Općim uvjetima, uključujući svim obvezama koje proizlaze iz ovdje navedenog i Ugovora;

  sve informacije koje ste predočili nama ili društvima Taxify grupacije i partnerima su istinite, točne i potpune;

  održavat ćete Taxify račun vozača točnim i profilne informacije uvijek ažuriranima;

  nećete ovlastiti druge osobe da koriste Vaš Taxify račun vozača, niti ga prenijeti ili dodijeliti drugoj osobi;

  nećete koristiti Taxify uslugu u neovlaštene ili nezakonite svrhe i narušiti ispravno funkcioniranje Taxify usluga;

  cijelo vrijeme ćete se u potpunosti pridržavati svih zakona i propisa koji se primjenjuju u državi u kojoj pružate Uslugu prijevoza, uključujući (ali ne ograničavajući se na) zakone koji uređuju usluge putničkog prijevoza;

 • 2.2. Dužni ste dati bankovne podatke prilikom ispunjavanja podataka o plaćanju nakon registracije. Ako ste pravna osoba, morate upisati bankovni račun društva. Mi ili društva Taxify grupacije i partneri prenose naknade za plaćanje putem aplikacije na bankovni račun koji ste unijeli. Mi i društva Taxify grupacije i partneri nismo odgovorni ni za kakve netočne transakcije u slučaju da ste unijeli pogrešne bankovne podatke.

 • 2.3. Nakon ispunjavanja zahtjeva za prijavu, dobit ćete e-mail s dodatnim uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se koristili Taxify uslugama. Ovi uvjeti mogu uključivati dostavu pisanih potvrda ili ovjerenih preslika kaznenih evidencija, fiskalnih certikata, valjane vozačke dozvole, potvrde o zadovoljavajućem tehničkom stanju vozila, završetak tečaja, posjedovanje mobilnog uređaja koji podržava GPS i druge uvjete kako je opisano u odgovarajućoj e-pošti. Nepoštivanje spomenutih uvjeta i odredaba može rezultirati raskidom Ugovora i gubitkom prava na korištenje Taxify usluge.

 • 2.4. Slažete se da u određenim gradovima ili državama možemo prenijeti bilo koju od naših obveza koje proizlaze iz Općih uvjeta ili Ugovora na društva Taxify grupacije i partnere. To uključuje, između ostalog, prijenos prava i obveza u vezi s pregledom dokumenata koji se odnose na zahtjeve za prijavu, obuku, naplatu Taxify naknade, prosljeđivanje Vama dospjelih pristojbi, posredovanje u vezi s In-app plaćanjem (plaćanjem unutar aplikacije), licenciranje Taxify aplikacije, itd. Detaljima o društvima Taxify grupacije i partnerima možete pristupiti ovdje http://taxify.eu/cities.

 • 2.6. Registriranje računa kao Pravna osoba ili obrtnik. Smatrat ćete se Pravnom osobom ili obrtnikom, ako je primatelj naknada označen kao Pravna osoba ili obrtnik u pojedinostima plaćanja (kao što je dostupno na Taxify računu vozača). U tom slučaju, navedena Pravna osoba ili obrtnik se smatra pružateljem usluga prijevoza i stranka ovih Općih uvjeta, Ugovora i svih dodatnih ugovora. Samo određena fizička osoba naznačena u postupku prijave može doista pružati Usluge prijevoza. Takva fizička osoba može koristiti račun Vozača samo ako je pročitala i pristala biti obvezana ovim Općim uvjetima i bilo kojoj daljnjoj dokumentaciji koja je dio Ugovora. PRAVNA OSOBA ILI OBRTNIK NAVEDENA U PODACIMA ZA PLAĆANJE I FIZIČKA OSOBA KOJA DOISTA PRUŽA USLUGU PRIJEVOZA PREMA TAXIFY-U SOLIDARNO SU ODGOVORNE ZA SVE POVREDE OPĆIH UVJETA I SPORAZUMA KOJE POČINI VOZAČ.

 • 2.7. Registracija Taxify računa vozača kao društva s flotom vozila. Nakon sklapanja zasebnog ugovora, društvo s flotom vozila može samo registrirati račune za svoje zaposlenike i / ili pružatelje usluga. U tim slučajevima društvo s flotom vozila obvezno je osigurati da njegovi zaposlenici i / ili pružatelji usluga udovoljavaju zahtjevima Općih uvjeta, Ugovora i svih dodatnih ugovora i da su suglasni postupati u skladu i biti obvezani tim uvjetima i odredbama. Društvo s flotom vozila i njegovi zaposlenici i / ili pružatelji usluga ostaju solidarno odgovorni za svako kršenje koje počini takav zaposlenik i / ili pružatelj usluga.

3. PRAVO KORIŠTENJA APLIKACIJE TAXIFY I TAXIFY RAČUNA VOZAČA

 • 3.1. Licencija za korišenje Taxify aplikacije i Taxify računa vozača. Ovime Vam dajemo licenciju za korištenje Taxify aplikacije i Taxify računa vozača. Licencija Vam ne daje pravo na podlicenciranje ili prijenos bilo kakvih prava trećoj osobi. Neovisno o gore navedenom i ako je tako posebno dogovoreno, društva s flotom vozila mogu podlicencirati licencije za Taxify aplikaciju i Taxify račun vozača članovima svoje flote.
 • 3.2. Pri korištenju Taxify aplikacije i / ili Taxify računa vozača ne smijete: dekompilirati, obrnuti inženjeringom ili na neki drugi način pokušati doći do izvornog koda Taxify aplikacije, Taxify računa vozača ili drugog softvera Taxifya; izmijeniti Taxify aplikaciju ili Taxify račun vozača na bilo koji način ili oblik ili koristiti modificirane inačice Taxify aplikacije ili Taxify računa vozača; prenositi datoteke koje sadrže viruse, oštećene datoteke ili bilo koji drugi program koji mogu oštetiti ili negativno utjecati na operacije na Platformi Taxify; pokušati neovlašteno pristupiti Taxify aplikaciji, Taxify računu vozača ili bilo kojoj drugoj Taxify usluzi.
 • 3.3. Ovdje navedena licencija automatski se ukida istodobno s otkazom Ugovora. Nakon prestanka važenja Ugovora morate odmah prestati koristiti Taxify aplikaciju i Taxify račun vozača i mi ili društva Taxify grupacije i partneri imaju pravo blokirati i izbrisati Taxify račun vozača bez prethodne obavijesti.
 • 3.4. Upotreba oznaka i oznaka Taxify. Dodatno, mi ili društva Taxify grupacije i partneri mogu vam dati oznake, naljepnice, ili druge znakove koji se odnose na brend Taxify ili na neki drugi način naznačuju da koristite Taxify platformu. Dajemo Vam neekskluzivnu i neprenosivu licenciju, koja se ne može podlicencirati, za korištenje takvih znakova i isključivo kako biste naznačili da pružate Usluge prijevoza putem Taxify platforme. Nakon raskida Ugovora, morate odmah ukloniti i baciti sve znakove koji se odnose na brend Taxify.
 • 3.5. Sva autorska prava i žigovi, uključujući izvorni kod, baze podataka, logotipove i vizualno uređenje vlasništvo su Taxify-a i zaštićeni su autorskim pravom, zakonima o žigu i/ili zaštiti poslovne tajne te odredbama međunarodnih sporazuma. Korištenjem Taxify platforme ili bilo koje druge Taxify usluge ne stječete nikakva prava vlasništva na bilo kojem intelektualnom vlasništvu.

4. PRUŽANJE USLUGA PRIJEVOZA

 • 4.1. Obveze vozača. Ovim jamčite da ćete Usluge prijevoza pružati u skladu s Općim uvjetima, Ugovorom, kao i zakonima i propisima koji su mjerodavni u državi u kojoj pružate Usluge prijevoza. Napominjemo da ste u cijelosti odgovorni za svako kršenje bilo kojeg mjesnog zakona i propisa koje može proizaći iz pružanja Usluge prijevoza.
 • 4.2. Morate posjedovati sve dozvole (uključujući valjanu vozačku dozvolu), licencije, osiguranje automobila, osiguranje od odgovornosti (ako je primjenjivo), registracije, potvrde i ostalu dokumentaciju koja je potrebna u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom za pružanje Usluga prijevoza. Vaša je obveza održavati valjanost svih gore navedenih dokumenata. Taxify i društva Taxify grupacije i partneri pridržavaju pravo da od Vas zatraže predočenje dokaza i podnošenje na pregled svih potrebnih licencija, dozvola, odobrenja, ovlasti, registracija i potvrda.
 • 4.3. Usluge prijevoza morate pružati profesionalno u skladu s poslovnom etikom koja se primjenjuje na pružanje takvih usluga i nastojati izvršiti zahtjev Putnika u najboljem interesu Putnika. Između ostalog, (i) morate ići rutom koja je najjeftinija za Putnika, osim kada Putnik izričito zahtijeva drukčije, (ii) ne smijete izvršiti nikakva neovlaštena stajanja, (iii) ne smijete imati druge putnike u vozilu osim Putnika i putnika koji su u pratnji Putnika, te (iv) morate se pridržavati svih mjerodavnih prometnih zakona i propisa, tj. ne smijete izvršiti nikakve radnje koje bi mogle ometati vožnju ili uočavanje prometnih uvjeta, uključujući držanje telefona u ruci dok je vozilo u pokretu.
 • 4.4. Zadržavate isključivo pravo utvrđivanja kada ćete pružiti Usluge prijevoza. Po vlastitom nahođenju prihvatit ćete, odbiti ili zanemariti zahtjeve za Usluge prijevoza koje su izvršili Putnici.
 • 4.5. Troškovi koji Vam nastanu tijekom pružanja Usluga prijevoza. Obvezni ste o vlastitom trošku osigurati i održavati svu opremu i sredstva potrebna za pružanje Usluga prijevoza, uključujući automobil, pametni telefon, itd. Također ste odgovorni za plaćanje svih troškova koji Vam nastanu tijekom pružanja Usluga prijevoza, uključujući, a ne ograničavajući se na, gorivo, troškove paketa podatkovnog prometa, pristojbe, amortizaciji vozila, osiguranje, odgovarajući porez na dobit i plaće, itd. Napominjemo da korištenje Taxify aplikacije može izazvati potrošnju velike količine mobilnih podataka u Vašem paketu podatkovnog prometa. Stoga Vam preporučamo da se preplatite za paket podatkovnog prometa s neograničenim ili vrlo visokim kapacitetom uporabe podatkovnog prometa.
 • 4.6. Naknada za vožnju. Imate pravo naplatiti Naknade za vožnju u svakom slučaju kada prihvatite Putnika na Taxify platformi i izvršite Usluge prijevoza na način na koji su naručene (tj. Naknade za vožnju). Naknada za vožnju računa se na temelju utvrđene osnovne Naknade za vožnju, udaljenosti određene vožnje na način na koji ju je utvrdio uređaj na temelju GPS-a i trajanja određene vožnje. Određena osnovna Naknada za vožnju može varirati ovisno i situaciji na lokanom tržištu. Možete pregovarati o Naknadi za vožnju tako da nama ili društvima Taxify grupacije i partnerima pošaljete odgovarajući zahtjev koji je potpisan ili digitalno ili vlastoručno. Osim toga, uvijek ćete imati pravo naplatiti Putniku manje od Naknade za vožnju naznačene u Taxify aplikaciji. Međutim, naplaćivanje Putniku manjeg iznosa od onog navedenog u Taxify aplikaciji ne umanjuje Taxify naknadu.
 • 4.7. Ako utvrdite da je došlo do pogreške u obračunu Naknade za vožnju i želite ispraviti obračun Naknade za vožnju, morate podnijeti zahtjev u odjeljku “Revizija Naknade za vožnju ” Taxify aplikacije. Ako zahtjev u odjeljku “Revizija Naknade za vožnju” Taxify aplikacije nije podnesen, tada Taxify ili društva Taxify grupacije i partneri neće izvršiti ponovni obračun Naknade za vožnju niti će Vam nadoknaditi pogrešku koja je nastala u obračunu Naknade za vožnju.
 • 4.8. Taxify ili društva Taxify grupacije i partneri mogu prilagoditi Naknadu za vožnju za izvršenu određenu narudžbu ako mi ili društva Taxify grupacije i partneri uočimo kršenje (poput vožnje dužom rutom ili nezaustavljanje taksimetra unutar Taxify aplikacije nakon što su Usluge prijevoza izvršene) ili u slučaju utvrđivanja tehničke greške koja utječe na konačnu Naknadu za vožnju. Taxify i društva Taxify grupacije i partneri također mogu umanjiti ili poništiti Naknada za vožnju u slučaju kada imamo opravdani razlog sumnjati u prijevaru ili pritužba Putnika navodi da ste izvršili kršenje. Taxify i društva Taxify grupacije i partneri svoje pravo umanjenja ili poništenja Naknada za vožnju koristit će isključivo na razuman i opravdan način.
 • 4.9. Putnik može platiti Naknadu za vožnju za usluge prijevoza bilo izravno Vama ili putem In-app plaćanja (Plaćanja unutar aplikacije) kako je opisano u Članku 6 ovih Općih uvjeta. U slučaju da Putnik Naknadu za vožnju plati izravno, Vi ste obvezni naplatiti Naknadu za vožnju. U slučaju da Putnik propusti ili odbije platiti, Taxify ili društva Taxify grupacije i partneri, u Vaše će ime poslati Putniku obavijest o dugu. Takva ovlast proizlazi iz ovlaštenja platnog agenta koja je dana Taxifyu i društvima Taxify grupacije i partnerima i ne znači da su Taxify ili društva Taxify grupacije i partneri obvezni nadoknaditi Naknadu za vožnju koju Putnik nije platio. Ako putnici u vozilu ne pristaju platiti Naknadu za vožnju za pružanje Usluge prijevoza, Naknadu za vožnju plati će Putnik koji je naručio pružanje Usluge prijevoza. Ako Putnik opravdano odbije platiti Naknadu za vožnju zbog toga što su Vaše informacije navedene u Taxify aplikaciji netočne, tada Vam Taxify ili društva Taxify grupacije i partneri neće nadoknaditi takav trošak.
 • 4.10. Računi. Nakon svakog uspješnog pružanja Usluge prijevoza, Taxify će izraditi i proslijediti račun Putniku koji se sastoji od sljedećih informacija: tvrtke/naziva Pravne osobe ili obrtnika, mjesta poslovanja, imena i prezimena Vozača, slike Vozača, br. dozvole za uslugu (ako je primjenjivo), registracijskog broja vozila, datuma, vremena, početne i završne lokacije, trajanja i dužine, Naknade za vožnju i Naknade za vožnju koja je plaćena za pružanje Usluge prijevoza. Račun za svako pružanje Usluge prijevoza dostupan Vam je putem Taxify računa vozača.
 • 4.11. Ako tijekom pružanja Usluga prijevoza Putnik ili njegovi suputnici iz nemara oštete vozilo ili njegovu opremu (između ostaloga, tako da ostave mrlje ili zaprljaju vozilo ili uzrokuju smrad unutar vozila) imat ćete pravo zahtijevati od Putnika da plati novčanu kaznu od 50 EUR i tražiti naknadu svake štete koja premašuje novčanu kaznu. Ako Putnik ne pristane platiti novčanu kaznu i/ili nadoknaditi štetu, morate obavijestiti nas ili društva Taxify grupacije i partnere i mi ćemo tada pokušati u Vaše ime od Putnika naplatiti novčanu kaznu i/ili odgovarajuće troškove. Međutim, vodite računa o tome da ni mi niti društva Taxify grupacije i partneri ne preuzimamo nikakvu odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu u vezi s čišćenjem ili održavanjem vozila koju je uzrokovao Putnik.
 • 4.12. Vaše porezne obveze. Ovime potvrđujete da ste obvezni u potpunosti ispuniti sve porezne obveze koje za vas nastanu na temelju primjenjivih zakona u vezi s pružanjem Usluga prijevoza, uključujući (I) plaćanje poreza na dohodak, poreza na socijalno osiguranje/davanja ili bilo koji drugi primjenjivi porez i (ii) ispuniti sve obveze prema zaposlenicima i prijave kod porezne uprave za računovodstvene obračune i prijenose pri odgovarajućim Državnim tijelima kako je propisano primjenjivim zakonom. U slučaju da nam Porezna uprava preda valjani zahtjev da im dostavimo podatke u vezi vašeg poslovanja, mi ili društva i partneri Taxify grupacije možemo Poreznoj upravi dostaviti podatke u vezi vašeg poslovanja u mjeri u kojoj je predviđeno valjanim zakonskim aktima. Nadalje, obvezni ste pridržavati se svih mjerodavnih poreznih propisa koji mogu biti primjenjivi u vezi s pružanjem Usluga prijevoza. Ovime ste suglasni naknaditi društvu Taxify i društvima Taxify grupacije i partnerima sve državne pristojbe, potraživanja, plaćanja, novčane kazne ili druge porezne obveze koje nastanu za društvo Taxify ili društva Taxify grupacije i partnere u vezi s obvezama koje proizlaze iz mjerodavnih poreznih propisa koje niste ispunili (uključujući plaćanje poreza na dohodak i socijalnih davanja/poreza).
 • 4.13. Ovlaštenje vozača da izda račun. Društvo Taxify i društva Taxify grupacije i partneri imaju pravo izdati račun u vaše ime Putniku kako bi vam naknadili bilo koje Naknade za vožnju, ugovorne kazne ili naknade koje vam proslijedi društvo Taxify i društva Taxify grupacije i partneri. Račun će vam biti dostupan putem Taxify računa vozača.

5. TAXIFY NAKNADE

 • 5.1. Kako biste koristili Taxify usluge, obvezni ste platiti naknadu (t.j. Taxify naknadu). Taxify naknada se plaća na osnovu Naknade za vožnju svake Usluge prijevoza koju ste izvršili. Iznos Taxify naknade vam je dostupan putem elektroničke pošte, Taxify aplikacije, Taxify računa vozača ili drugih primjenjivih sredstava. Napominjemo da se Taxify naknada može mijenjati u budućnosti. Mi ili društva Taxify grupacije i partneri poslat ćemo vam prethodnu obavijest o svakoj takvoj promjeni.
 • 5.2. Obvezni ste platiti Taxify naknadu i bilo koje druge naknade koje su dospjele nama i društvima Taxify grupacije i partnerima za prethodni mjesec najkasnije do petnaestog dana sljedećeg mjeseca. Nakon kašnjenja s plaćanjem Taxify naknade obvezni ste platiti kaznu za zakašnjenje u iznosu od 0,04% (nula zarez nula četiri posto) neplaćenog iznosa po danu. Obvezni ste pokriti sve troškove koji nastanu nama ili društvima i partnerima Taxify grupe, koji su povezani s naplatom dugovanja.

6. PLAĆANJA UNUTAR APLIKACIJE

 • 6.1.Mi ili društva i partneri Taxify grupacije možemo omogućiti Putnicima da plate Usluge prijevoza karticom, putem mobilnog operatera (carrier billing) i drugih načina plaćanja (Taxify Business itd.) izravno unutar Taxify aplikacije t.j. In-app plaćanjem (Plaćanje unutar aplikacije). Ovime ovlašćujete nas ili društva Taxify grupacije i partnere da postupaju kao vaš specijalni komercijalni zastupnik samo u svrhu naplate, u vaše ime, Naknade za vožnju ili drugih naknada koje Putnik plati pomoću In-app plaćanjm (Plaćanje unutar aplikacije). Bilo koja obveza plaćanja koju Putnik izvrši Plaćanjem unutar aplikacije smatrat će se izvršenom od trenutka izvršenja plaćanja.
 • 6.2. Ne smijete odbiti da Putnik izvrši plaćanje putem In-app plaćanja (Plaćanja unutar aplikacije)i li utjecati na Putnika da ne koristi In-app plaćanja (Plaćanja unutar aplikacije). U slučaju da odbijete prihvatiti In-app plaćanja (Plaćanja unutar aplikacije)bez opravdanog razloga, mi ili društva i partneri Taxify grupacije imat ćemo pravo zaračunati vam ugovornu kaznu od 15 eura za svako odbijanje i/ili blokirati vaše pravo da se koristite Taxify uslugama u slučaju ponavljanja takvog ponašanja.
 • 6.3. Mi ili društva i Taxify grupacije partneri izvršit ćemo prijenos iznosa prikupljenih kao In-app plaćanja (Plaćanja unutar aplikacije), koji su doznačeni na bankovni račun društva Taxify prethodnog tjedna, na vaš račun do četvrtog dana sljedećeg tjedna. Ako tražite reviziju In-app plaćanja (Plaćanja unutar aplikacije), tada Taxify može izvršiti prijenos iznosa prikupljenih nakon zaključenja revizije.
 • 6.4. Imate pravo na reviziju izvješća o In-app plaćanjima (Plaćanja unutar aplikacije) u Taxify računu vozača ili Taxify aplikacija. Izvješća će pokazati iznose u In-app plaćanjima (Plaćanja unutar aplikacije) kojima se posredovalo prethodnog tjedna kao i pridržane iznose Taxify naknade. Obvezni ste obavijestiti nas ili društva i partnere Taxify grupacije o važnim okolnostima koje bi mogle utjecati na naše obveze naplate i raspodjele Naknade za vožnju naplaćenih putem Plaćanja unutar aplikacije.
 • 6.5. Mi i društva i grupacije Taxify grupacije nismo Vam obvezni platiti Naknade za vožnju koje je bio dužan platiti Putnik ako In-app plaćanje (Plaćanje unutar aplikacije) nije uspjelo zato što je Putnikova kreditna kartica ili drugo plaćanje otkazano ili neuspjelo iz drugih razloga. U tom slučaju pomoći ćemo vam pri zahtjevu za Naknadu za vožnju od Putnika i izvršit ćemo Vam prijenos Naknade za vožnju kad Putnik izvrši zatraženo plaćanje.
 • 6.6. Prije pružanja usluga prijevoza, morate provjeriti da se usluga pruža pravome Putniku ili Putniku koji je izričito potvrdio da dopušta da se drugi putnici voze na Putnikov račun. Ako pogriješite pri prepoznavanju Putnika, a In-app plaćanje (Plaćanje unutar aplikacije) tereti osobu kojoj nije pružena ili koja nije odobrila Usluge prijevoza za druge putnike, tada ćemo mi ili društva Taxify grupacije i partneri vratiti toj osobi Naknadu za vožnju. U tom slučaju nemate pravo primiti Naknadu za vožnju od nas ili društava Taxify grupacije i partnera. Nadalje, za svako krivo primijenjeno In-app plaćanje (Plaćanje unutar aplikacije), mi i društva Taxify grupacije i partneri imat ćemo pravo naplatiti Vam ugovornu kaznu do 10 eura.
 • 6.7. Napominjemo da ćemo mi ili društva Taxify grupacije i partneri izvršiti prijeboj bilo kojih Naknada za vožnju plaćenih In-app plaćanjem (Plaćanjem unutar aplikacije) s iznosima koje ste Vi obvezni platiti nama ili društvima Taxify grupacije i partnerima (tj. Taxify naknade i ugovorne kazne). Mi i društva Taxify grupacije i partneri pridržavamo pravo ispuniti bilo koju Vašu financijsku obvezu prema bilo kojem društvu Taxify grupacije i partnerima, u kojem slučaju mi ili Društva Taxify grupacije i partneri ćemo steći pravo podnošenja tužbe protiv Vas. Mi ili društva i partneri Taxify grupacije možemo izvršiti prijeboj bilo kojih vaših financijskih obveza s financijskim obvezama koje možda mi ili društva i partneri Taxify grupacije imamo prema Vama.
 • 6.8. Ako Vam mi ili društva i partneri Taxify grupacije ne možemo platiti dospjele naknade, budući da niste uključili detalje svog bankovnog računa u svom Računu vozača ili ako su detalji bankovnog računa netočno zabilježeni, u tom ćemo slučaju mi ili društva Taxify grupacije i partneri zadržati takva plaćanja 180 dana. Ako nas ili društva i partnere Taxify grupacije ne obavijestite o točnim detaljima bankovnog računa u roku od 180 dana od dana kada je određeno pravo na potraživanje takvih plaćanja, Vaše će potraživanje u vezi s plaćanjem naknada koje Vam nije proslijeđeno isteći.

7. KORISNIČKA PODRŠKA

Pružamo Korisničku podršku vozača u vezi s korištenjem Taxify usluga. Mi i društva Taxify grupacije i partneri imamo pravo prestati pružati usluge korisničke podrške ako kasnite s bilo kakvim plaćanjima više od 5 kalendarskih (dana).

8. REJTINZI I AKTIVNOSTI

 • 8.1.Kako biste Putnicima osigurali visoko kvalitetne usluge i pružili dodatna osiguranja, ovime prihvaćate da Vam Putnik može dati ocjenu i povratnu informaciju u vezi s kvalitetom usluge prijevoza koju ste pružili. Vaša prosječna ocjena (prosječni rejting) bit će povezana na Vaš Račun vozača i dostupna Putnicima na Taxify aplikaciji. Ako saznamo da ocjena ili komentar nije dan u dobroj vjeri, ta ocjena ili komentar neće biti prikazan na izračunu Vaše ocjene.
 • 8.2. Osim ocjene, mjerimo Vašu razinu aktivnosti i pružamo Vam rezultat aktivnosti, koja se temelji na Vašoj aktivnosti koja se odnosi na prihvaćanje, odbijanje, ne odgovaranje i izvršavanje zahtjeva usluge prijevoza.
 • 8.3. Kako bismo Putnicima pružili pouzdane usluge, mi ili društva Taxify grupacije i partneri određujemo minimalnu prosječnu ocjenu i minimalni rezultat aktivnosti koju Vozači moraju izvršiti i održavati. Ako, nakon primjerene obavijesti od nas ili društva Taxify grupacije i partnera ne povećate svoj prosječnu ocjenu ili rezultat aktivnosti do minimalne razine unutar opisanog vremenskog razdoblja, Vaš će Račun vozača biti automatski obustavljen privremeno ili trajno. Možemo poništiti obustavu Vašeg računa, ako je uzrokovan nekim vanjskim okolnostima ili je ustanovljeno da je obustava uzrokovana greškom u sustavu ili lažnim ocjenama.

9. Tržišni pregledi i kampanja

 • 9.1. Tržišni pregeldi. Mi ili društva Taxify grupacije i partneri možemo Vam poslati, putem Taxify aplikacije, Taxify računa vozača, SMS-a, e-mail ili drugim putem, tržišne preglede, kako bismo povećali osviještenost u vezi s time kada je potražnja od strane Putnika najveća. Takvi tržišni pregledi imaju narav preporuke i Vama ne predstavljaju nikakve obveze. Budući da su procjene pregleda tržišta utemeljene na prijašnjim statistikama, mi i društva Taxify grupacije i partneri ne možemo garantirati da će stvarna situacija na tržištu odgovarati procjenama danima u tržišnim pregledima.
 • 9.2. Kampanje koje obećavaju minimalnu dobit. Mi i društva Taxify i partneri grupacije možemo također pružati kampanje, pri čemu je garancija minimalna dobit, ako pružite Usluge prijevoza unutar određenog vremenskog okvira. Ako niste postigli određeni minimum, mi ili društva Taxify grupacije i partneri, dužni smo nadoknaditi razliku. Određeni zahtjevi i uvjeti bit će poslani putem Taxify aplikacije, Taxify Račun vozača, SMS-om, e-mailom ili drugim sredstvima. Mi i društva Taxify grupacije i partneri imamo punu diskreciju u odlučivanju o tome, hoćemo li i kojim ćemo Vozačima pružiti takve kampanje. Ako mi ili društva Taxify grupacije i partneri imamo opravdane razloge da posumnjamo na to da ste počinili prijevarnu aktivnost, možemo Vam uskratiti vašu Naknadu za vožnju sve dok sumnja na prevaru ne bude riješena.
 • 9.3. Kampanje za Putnike. Mi i društva Taxify grupacije i partneri možemo također povremeno organizirati različite kampanje za Putnike, kako bismo promovirali Taxify platformu. Ako je Naknada za vožnju koju je Putnik platio smanjena kao dio takve kampanje, mi ili društva Taxify grupacije i partneri ćemo Vam platit naknadu, čiji će iznos biti do novčane vrijednosti koristi ponuđene Putnicima. Mi i društva Taxify grupacije i partneri možemo izvršiti prijeboj naknade za marketing s Taxify naknadom.

10. ODNOS IZMEĐU VAS, NAS I PUTNIKA

 • 10.1. Ovime prihvaćate i suglasni ste da mi ili društva Taxify grupacije i partneri pružamo usluge informacijskog društva i ne pružamo Usluge Prijevoza. Pružanjem Taxify platforme i Taxify usluga, djelujemo kao tržišno mjesto povezujući Putnike s Vozačima, da bismo im pomogli u učinkovitijem kretanju po gradovima. Prihvaćate da pružate Usluge prijevoza na temelju ugovora za prijevoz putnika i da pružate Usluge prijevoza ili neovisno ili putem društva kao gospodarsku i profesionalnu aktivnost.
 • 10.2. Prihvaćate da nije sklopljen nikakav ugovor o radu niti radni odnos između Vas ili nas ili društava Taxify grupacije i partnera. Također prihvaćate da ne postoje zajednički pothvati (joint venture) niti partnerstva između Vas i nas ili društava Taxify grupacije i partnera. Ne smijete djelovati kao zaposlenik, posrednik ili zastupnik nas ili društva Taxify grupacije i partnera niti se obvezivaiti bilo kojim ugovorom u naše ime +. Ako zbog primjene obvezujućih zakona ili drugim putem, budete smatrani zaposlenikom nas ili društava Taxify grupacije i partnera, ovime ste suglasni da ćete odbaciti pravo na podnošenje bilo kakvih zahtjeva koji bi proizašli kao posljedica tako impliciranog radnog odnosa.
 • 10.3. Ne smijete prenijeti svoja prava i obveze koje proizlaze iz Općih uvjeta ili Ugovora bilo kojoj trećoj strani.

11. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci bit će obrađeni u skladu s Obavijesti o privatnosti, koja je dostupna na  http://taxify.eu/legal/privacy-for-drivers/.

 • 11.1. Taxify platforma djeluje na principu "tako je - kako je" i "ako je dostupno". Mi i društva Taxify grupacije i partneri ne izjavljujemo, ne jamčimo niti garantiramo da će pristup Taxify aplikaciji biti neprekinut ili bez greške. S obzirom da korištenje Taxify platforme za naručivanje usluge prijevoza ovisi o ponašanju Putnika, mi ili društva Taxify grupacije i partneri ne jamčimo da će korištenje Taxify platforme rezultirati Naručivanjem usluge prijevoza.

 • 11.2. Koliko je dozvoljeno u skladu s mjerodavnim zakonom, mi i društva Taxify grupacije i partneri, predstavnici, direktori i zaposlenici nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja Vam može nastati kao rezultat korištenja Taxify usluga uključujući, ali ne ograničavajući se na:

  bilo koju izravnu ili neizravnu štetu na imovini ili gubitak novčanih sredstava;

  gubitak dobiti ili planiranih ušteda;

  gubitak posla, ugovora, kontakata, ugleda, goodwill-a, reputacije ili bilo koji gubitak koji može nastati zbog prekida poslovanja;

  gubitak ili netočnost podataka;

  i bilo koju drugu vrstu gubitka ili štete.

 • 11.3. Financijska odgovornost nas ili društava i partnera Taxify grupacije u vezi s povredom Općih uvjeta ograničena je na 500 eura. Imat ćete pravo na zahtjev za naknadu štete samo u slučaju ako smo mi ili društva Taxify grupacije i partneri namjerno prekršili ugovor.

 • 11.4. Mi i društva Taxify grupacije i partneri nećemo biti odgovorni za radnje ili izostanak radnji Putnika ili suputnika te nećemo biti odgovorni za gubitak ili štetu koja je nastala Vama ili Vašem vozilu kao posljedica radnji ili izostanka radnji Putnika ili suputnika.

 • 11.5. U cijelosti ste odgovorni za povredu Općih uvjeta, Ugovora ili drugih mjerodavnih zakona ili propisa te morate odmah nakon primitka dotičnih zahtjeva od nas ili društava Taxify grupacije i partnera ili od državnih vlasti prestati i otkloniti tu povredu. Obeštetit ćete nas i društva Taxify grupacije i partnere za sve izravne i/ili neizravne gubitke i/ili štetu, gubitak dobiti, troškove, ugovorne kazne, novčane kazne koje nama ili društvima i partnerima Taxify grupacije mogu nastati u s vezi povredom Općih uvjeta, Ugovora, mjerodavnih zakona i propisa. Ako Putnik istakne bilo kakvo potraživanje prema nama, društvima Taxify grupacije i partnerima u vezi s pružanjem Usluga prijevoza, tu štetu ste obvezni u potpunosti naknaditi nama ili društvima Taxify grupacije i partnerima u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka dotičnog zahtjeva od nas ili društava Taxify grupacije i partnera. Ako smo mi i društva Taxify grupacije i partneri ovlašteni istaknuti bilo kakva potraživanja prema Vama, onda ste obvezni naknaditi nama ili društvima Taxify grupacije i partnerima sve pravne troškove u vezi s procjenom štete i podnošenjem zahtjeva za naknadom te štete.

12. TRAJANJE I RASKID

 • 12.1. Odredbe izričito navedene u ovim Općim uvjetima stupaju na snagu predajom zahtjeva za registraciju. Ugovori i druge odredbe će stupiti na snagu kada Vam budu dostupni određeni dokument ili poruka, a Vi počnete ili nastavite pružati Uslugu prijevoza na Taxify platformi.
 • 12.2. Ugovor možete raskinuti u bilo kojem trenutku na način da obavijestite društvo Taxify ili društva Taxify grupacije i partnere najmanje 7 (sedam) dana unaprijed, nakon čega će prestati Vaše pravo korištenja Taxify platforme i Taxify usluga. Taxify ili društva Taxify grupacije i partneri mogu bilo kada i iz bilo kojeg razloga po vlastitom nahođenju raskinuti Ugovor na način da Vas obavijeste najmanje 3 (tri) dana unaprijed.
 • 12.3. Društvo Taxify ili društva Taxify grupacije i partneri imaju pravo trenutno raskinuti Ugovor i blokirati Vaš pristup Taxify platformi bez bilo kakve prethodne obavijesti u slučaju da povrijedite Opće uvjete ili Ugovor, bilo koje mjerodavne zakone ili propise, narušite ugled društva Taxify ili društava Taxify grupacije i partnera ili prouzrokujete štetu brendu Taxify, ugledu ili poslovanju kako je određeno od strane društva Taxify ili društva Taxify grupacije i partnera prema vlastitom nahođenju. U prethodno navedenim slučajevima možemo Vam, prema vlastitom nahođenju, zabraniti registriranje novog Računa vozača.
 • 12.4. Možemo trenutno blokirati i Vaš pristup Taxify aplikaciji i Taxify računu vozača tijekom razdoblja istrage, ako posumnjamo na povredu Ugovora ili prijevarne aktivnosti s Vaše strane. Blokada pristupa će biti uklonjena kada istragom budu uklonjene takve sumnje.
 • 12.5. Cilj nam je svim Putnicima pružiti najvišu razinu usluge, stoga nadziremo aktivnosti Vozača na Taxify platformi. Ako ne ispunite minimalne uvjete u pružanju usluga, kao što je minimalni rejting i ocjena aktivnosti, ovlašteni smo trenutno raskinuti Ugovor bez prethodne obavijesti.

13. IZMJENE

 • 13.1. Sve izmjene Ugovora će stupiti na snagu nakon što Vam budu dostupne putem elektroničke pošte, Taxify aplikacije ili Taxify računa vozača te vi nastavite pružati Usluge prijevoza.
 • 13.2. U svrhu izmjene Općih uvjeta, na mrežnoj stranici (http://taxify.eu/legal/‎) ćemo objaviti izmjenjenu verziju te Vas o tome obavijestiti minimalno 14 (četrnaest) dana prije. Ako nastavite koristiti Taxify usluge, smatrat će se da ste prihvatili izmijenjene uvjete.

14. MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

 • 14.1. Opći uvjeti i Ugovor podliježu, tumače se i provode u skladu sa zakonima Republike Estonije. Konvencija o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. (Bečka konvencija) se neće primjenjivati. Ako se spor koji proizlazi iz Općih uvjeta ili Ugovora ne može riješiti pregovorima, spor će se rješavati na Okružnom sudu Harj u Tallinnu, Estonija.

15. OBAVIJESTI

 • 15.1. Dužni ste nas odmah obavijestiti o svim promjenama u vezi s Vašim kontakt podacima.
 • 15.2. Bilo koja obavijest koja mora biti dana u skladu s Općim uvjetima i Ugovorom bit će propisno dana ako: (i) je osobno dostavljena, (ii) poslana kurirskom službom uz potvrdu o dostavi, (iii) poslana preporučenom poštom, (iv) poslana e-poštom ili (v) stavljena na raspolaganje putem Taxify aplikacije ili Taxify računa vozača. bilo koja obavijest koja je poslana ili odaslana u skladu s ovim Člankom smatrat će se primljenom: (i) ako je dostavljena osobno, u vrijeme dostave ugovornoj strani, (ii) ako je dostavljena kurirskom službom, na datum koji dostavljačka služba navede kao datum kada je kuverta koja sadrži obavijest isporučena ugovornoj strani, (iii) ako je poslana preporučenom poštom, 10. dana nakon predaje dokumenta poštanskom uredu za dostavu ugovornoj strani, (iv) ako je stavljena raspolaganje putem Taxify aplikacije ili Taxify računa vozača, ili (v) ako je poslana e-poštom, da dan kada ugovorna strana koja prima e-poštu potvrdi primitak dotične e-pošte ili 2. dana nakon što je e-pošta poslana pod uvjetom da pošiljatelj nije primio obavijest o grešci (kojom se obavještava da e-pošta nije dostavljena ugovornoj strani) i da je e-poštu poslao ponovno idućeg kalendarskog dana i nije primio sličnu obavijest o greški.

16. ZAVRŠNE ODREDBE

Ako se neka od odredaba Općih uvjeta bude smatrala neprovedivom, ugovorne strane zamijenit će zahvaćenu odredbu provedivom odredbom koja je najsličnija namjeri i ekonomskom učinku zahvaćene odredbe.

Datum stupanja na snagu Općih uvjeta: 04.06.2018.