Uvjeti i odredbe za putnike

Select country where you use the service: 

Odredbe i uvjeti za putnike (Globalno)

Dostupno na: https://taxify.eu/legal/terms-for-riders/

Ovi Opći uvjeti utvrđuju glavne uvjete i odredbe koje se primjenjuju i koji uređuju korištenje Taxify aplikacije - tehnologije koja povezuje putnike s vozačima kako bi im pomogla kretati se po gradovima puno učinkovitije.

Izraz “nas” ili “mi” odnosi se na vlasnika Taxify aplikacije, Taxify Oü, privatno društvo s ograničenom odgovornosti, osnovano u Republici Estoniji (MBS 12417834), čije je sjedište u Bana-Louna tn 39/1, Tallinn 10134. Ovisno o lokaciji Taxify aplikacija i povezane usluge mogu biti pružene od društva Taxify grupacije i partnera (lokalne podružnice, predstavnici, povezana društva, zastupnici itd.). Popis društava Taxify grupacije i partnera dostupna je na https://taxify.eu./cities/.

Za korištenje Taxify aplikacije morate pristati na dolje navedene odredbe i uvjete:

1. Korištenje Taxify aplikacije

 • 1.1 Taxify i društva Taxify grupacije i partneri pružaju informatičke usluge i ne pružaju usluge prijevoza. Usluge prijevoza pružaju vozači na temelju ugovora (s Vama) za prijevoz putnika. Vozači pružaju usluge prijevoza neovisno (ili osobno ili putem društva) kao gospodarski i profesionalni pružatelji usluga. Sporovi u vezi s pravima potrošača, zakonskih obveza ili mjerodavnog zakona u vezi s uslugama prijevoza bit će riješeni između putnika i vozača. Podaci u vezi s vozačima i njihovom uslugom prijevoza dostupna je na Taxify aplikaciji i računi za prijevoz se šalju na e-mail adresu navedenu u profilu putnika.
 • 1.2 Kod korištenja Taxify aplikacije, možete izabrati hoćete li platiti vozaču za uslugu prijevoza ili koristi aplikaciju za plaćanje Taxify In-app plaćanje (Plaćanje unutar aplikacije). Plaćanja za usluge Taxify Business vožnje (Taxify Poslove vožnje) rješavaju se zasebnim ugovorom za Business (Poslovne) vožnje. Naknada će obuhvaćati primjenjive poreze, ako to zahtijeva zakon. Naknada može uključivati druge primjenjive naknade, cestarine, i/ili dodatne troškove uključujući naknadu za rezervacije, lokalne cestarine, pristojbe za zračne luke ili troškove obrade za obročno plaćanje.
 • 1.3 Tijekom instaliranja Taxify aplikacije, broj mobitela putnika povezat će se s određenim Taxify korisničkim računom i bit će dodan je u našu bazu podataka. Ako više ne koristite uneseni broj svog mobilnog uređaja, o tome morate obavijestiti Taxify i društva Taxify grupacije i partnere unutar 7 dana, kako bismo mogli zaštiti podatke Vašeg računa. Ako nas ne obavijestite o bilo kojoj promjeni Vašega broja, Vaš mobilni operater može dodijeliti isti broj mobilnog uređaja drugoj osobi koja, kad koristi Taxify aplikaciju, može vidjeti Vaše podatke.

2. Taxify In-app plaćanje (Plaćanje unutar aplikacije)

 • 2.1 Usluge prijevoza možete platiti karticom, putem mobilnog operatera i drugim načinom plaćanja (npr. Taxify Business vožnja itd.), koji zahtijevaju prethodnu aktivaciju u Taxify aplikaciji. Pružanjem usluge plaćanja Taxify In-app plaćanjem (Plaćanje unutar aplikacije), Taxify i društva Taxify grupacija i partneri djeluju kao trgovački zastupnik za pružatelje usluga prijevoza. Vaša obveza prema pružateljima usluga prijevoza bit će ispunjena kada bude upućen nalog za prijenos sredstava na račun Taxify-a i društava Taxify grupacije i partnera. Vi ste kao putnik odgovorni za to da osigurate izvršenje plaćanja i da osigurate dostupnost dovoljnog iznosa novčanih sredstava.
 • 2.2 Kada plaćanje vršite putem Taxify In-app plaćanjem (Plaćanjem unutar aplikacije), Taxify i društva Taxify grupacije i partneri primit će uplate i novac proslijediti vozačima. Taxify i društva Taxify grupacije i partneri mogu od Vas zahtijevati dodatne podatke kako bi potvrdili način plaćanja.
 • 2.3 Kada uslugu prijevoza plaćate putem Taxify In-app plaćanja (Plaćanja unutar aplikacije), Taxify i društva Taxify grupacije i partneri nisu odgovorni za moguće naknade trećim osobama (mobilni operater, naknade banci itd.) Navedeni pružatelji usluge mogu naplatiti i dodatne naknade kada obrađuju plaćanja u vezi s Taxify In-app plaćanjem (Plaćanjem unutar aplikacije). Taxify i društva Taxify grupacije i partneri nisu odgovorni za takve naknade i odriču se svake odgovornosti u vezi s time. Na Vaš način plaćanja mogu se također primjenjivati dodatne odredbe i uvjeti nametnute od strane mjerodavnog pružatelja usluge plaćanja; molimo Vas da provjerite te odredbe i uvjete prije korištenja Vašeg načina plaćanja.
 • 2.4 Taxify i društva Taxify grupacije i partneri bit će odgovorni za funkcioniranje Taxify In-app plaćanja (Plaćanja unutar aplikacije) i pružit će podršku u rješavanju problema. Rješavanje sporova u vezi s Taxify In-app plaćanjem (Plaćanjem unutar aplikacije) odvija se također preko nas. Za korisničku podršku u vezi s plaćanjem molimo Vas kontaktirajte: info@taxify.eu. Na upite podnesene putem e-maila ili Taxify aplikacije uslijedit će odgovor u roku od jednog radnog dana. Taxify i društva Taxify grupacije i partneri riješit će pritužbe i zahtjeve u vezi s Taxify In-app plaćanja (Plaćanja unutar aplikacije) unutar dva radna dana.

3. Naručivanje i otkazivanje usluga prijevoza

 • 3.1 Ako naručujete usluge prijevoza i vozač je prihvatio izvršiti zadatak, u tom slučaju će se usluga prijevoza smatrati naručenom.

 • 3.2 Nakon što vozač potvrdi da će izvršiti prijevoz, sklopit ćete poseban sporazum s vozačem za pružanje usluge putovanja u skladu s odredbama i uvjetima koje ste dogovorili s vozačem. Taxify i društva Taxify grupacije i partneri ne pružaju usluge prijevoza i nisu stranka sporazuma s dotičnim vozačem.

 • 3.3 Otkazivanjem naručene usluge prijevoza smatra se situacija u kojoj je vozač odgovorio na Vaš zahtjev, a Vi ste naknadno odbili ili otkazali uslugu prijevoza. U slučaju kad zahtjev za uslugom prijevoza, nakon određenog vremenskog razdoblja, bude otkazan obvezni ste platiti naknadu za otkazivanje. Ako naknada za otkazivanje bude naplaćena, vozač će biti o tome biti obaviješten putem aplikacije.

 • 3.4 Ako otkažete zahtjev za uslugom prijevoza u više uzastopnih slučajeva unutar 24 sata, možemo privremeno blokirati Vaš račun u svrhu upozorenja. Nakon nekoliko takvih upozorenja, možemo obustaviti Vaš račun na duže razdoblje (npr. 6 mjeseci). Nakon tog razdoblja možete zatražiti da se Vaš račun ponovno aktivira te će Vaš zahtjev provjeriti Taxify ili društva Taxify grupacije i partneri.

 • 3.5 Kada vozač obavijesti putnika o dolasku vozila na odredište, a putnik ili osobe za koje je prijevoz bio naručen, se ne pojave na tom mjestu, unutar određenog vremenskog razdoblja navedenog u Taxify aplikaciji, zahtjev će se smatrati otkazanim.

Vozač ponekad može odlučiti otkazati Vaš zahtjev te Vas molimo da imate na umu da Taxify i društva Taxify grupacije i partneri nisu odgovorni za takve situacije.

 • 3.6 Kada vozač stigne i pošalje obavijest da je stigao, Taxify aplikacija može početi naplaćivati naknada za čekanje u skladu s tarifama koje su navedene u Taxify aplikaciji.

 • 3.7 Ako ste zatražili usluge prijevoza koristeći Taxify aplikaciju i prouzrokovali štetu na vozačevom vozilu ili njegovoj opremi (tako da ostave mrlje ili zaprljaju vozilo ili uzrokuju smrad unutar vozila), vozač će imati pravo zahtijevati da platite kaznu u iznosu od 50 eura i tražiti naknadu bilo koje štete koja premašuje iznos te kazne. Ako ne platite kaznu i/ili ne naknadite štetu, društvo Taxify, društva Taxify grupacije i partneri mogu zahtijevati plaćanje potraživanja u ime pružatelja usluge prijevoza.

4. Dozvola za korištenje Taxify aplikacije

 • 4.1 Ako se pridržavate ovih Općih uvjeta, odobrit ćemo Vam pravo pristupa i korištenja Taxify aplikacije, bez naknade, opozivo i neekskluzivno, u skladu s ovim Općim uvjetima, Obavijesti o zaštiti osobnih podataka i primjenjivim uvjetima trgovine aplikacijama. Ne možete prenijeti ili dati u podlicenciju pravo na korištenje Taxify aplikacije. U slučaju da Vam se otkaže pravo korištenja Taxify aplikacije, otkazat će se i odgovarajuća neekskluzivna licencija.

5. Odgovornost

 • 5.1 S obzirom da je Taxify aplikacija usluga informacijskog društva (sredstvo komunikacije) između putnika i vozača, ne možemo jamčiti ili preuzeti odgovornost za kvalitetu ili postojanje nedostataka u pružanju usluga prijevoza. S obzirom da korištenje Taxify aplikacije za narudžbu usluge prijevoza ovisi o ponašanju vozača, društvo Taxify, društva Taxify grupacije i partneri ne jamče da ćete uvijek imati dostupne ponude za pružanje usluge prijevoza.

 • 5.2 Taxify aplikacija ne nudi niti posreduje uslugama prijevoza za putnike. Također nije posrednik u pronalaženju putnika za pružatelje usluge prijevoza. Taxify aplikacija koristi se kao sredstvo za organizaciju pružanja usluga prijevoza.

 • 5.3 Korisnikovo pravo na povrat ne primjenjuje se na narudžbe putem Taxify aplikacije. Zahtjevom za povrat, u vezi s uslugom prijevoza, ne odustajete od sporazuma za vrijeme važenja kojeg je naručena usluga prijevoza.

 • 5.4 Taxify aplikacija pruža se po principu "tako je - kako je" i "ako je dostupno". Taxify, društva Taxify grupacije i partneri ne izjavljuju, ne jamče niti garantiraju da će pristup Taxify aplikaciji biti neprekinut ili bez greške. U slučaju grešaka na softveru, nastojat ćemo ih ispraviti u najkraćem roku, no molimo Vas da uzmete u obzir da rad aplikacije može biti ograničen zbog povremenih tehničkih pogrešaka, a mi ne možemo jamčiti da će aplikacija funkcionirati cijelo vrijeme, primjerice opća opasnost ili nepogoda može rezultirati prekidom usluge.

 • 5.5 Taxify, društva Taxify grupacije i partneri, njihovi predstavnici, direktori i zaposlenici nisu odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja Vam može nastati kao rezultat korištenja Taxify aplikacije ili oslanjanja na vožnju, ugovorenu putem Taxify aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na: bilo koju izravnu ili neizravnu štetu na imovini ili gubitak novčanih sredstava; gubitak dobiti, gubitak posla, ugovora, kontakata, ugleda, reputacije ili bilo koji gubitak koji može nastati zbog prekida poslovanja; gubitak ili netočnost podataka; i bilo koju drugu vrstu gubitka ili štete.

 • 5.6 Financijska odgovornost Taxify-a, društava Taxify grupacije i partnera u vezi s povredom ugovora ograničena je na 500 eura. Imat ćete pravo na zahtjev za naknadu štete samo u slučaju ako su Taxify, društva Taxify grupacije i partneri namjerno prekršili ugovor. Taxify, društva Taxify grupacije i partneri nisu odgovorni za radnje ili propuste vozača te neće biti odgovorni za štetu koju vozač prouzroči putnicima.

 • 5.7 Pristajete da ćete u potpunosti obeštetiti i oslobađate svake odgovornosti Taxify, društva Taxify grupacije i partnere, njihove podružnice, predstavnike, zaposlenike i direktore od svih potraživanja ili gubitaka (uključujući odgovornosti, štete, troškove i izdatke bilo koje vrste) koje ste pretrpjeli kao rezultat Vašeg korištenja Taxify aplikacije (uključujući vožnje koje dobijete koristeći Taxify aplikaciju).

 • 5.8 Taxify, društva Taxify grupacije i partneri mogu trenutačno obustaviti Vaše korištenje Taxify aplikacije ako povrijedite ove Opće uvjete ili ako smatramo da je neophodno zaštititi integritet Taxify, društva Taxify grupacije i partnera ili sigurnost vozača.

6. Dobre prakse korištenja Taxify aplikacije

 • 6.1 S obzirom da Taxify, društva Taxify grupacije i partneri nisu pružatelji ili posrednici usluga prijevoza, sva pitanja u vezi s nedostacima ili kvalitetom usluge prijevoza rješavat će se u skladu s pravilima i odredbama pružatelja usluge prijevoza ili nadležnim javnim vlastima.

 • 6.2 Molimo Vas da u Taxify aplikaciji molimo da ispunite obrazac s povratnim informacijama. To nam omogućuje da vozačima damo prijedloge za unaprijeđene kvalitete njihove usluge.

 • 6.3 Očekujemo da Taxify aplikaciju koristite u dobroj vjeri te da se s poštovanjem odnosite prema vozačima koji svoje usluge nude putem Taxify aplikacije. Taxify, društva Taxify grupacije i partneri zadržavaju pravo zatvaranja Vašeg računa ako povrijedite odredbe iz Općih uvjeta ili ako su Vaše aktivnosti zlonamjerne, odnosno ako uskraćujete plaćanje za pruženu uslugu prijevoza, u slučaju prevare, nepoštivanje vozača itd. U takvim slučajevima, Vaš račun Taxify aplikacije može biti ukinut bez prethodne obavijesti.

 • 6.4 Taxify, društva Taxify grupacije i partneri će učiniti sve u svojoj moći kako bi osigurali da samo savjesni vozači, koji poštuju svoje zanimanje i putnike, koriste Taxify aplikaciju. Ipak, nismo u mogućnosti jamčiti da će svaki pružatelj usluga prijevoza, kojeg pronađe Taxify aplikacija, uvijek ispuniti prethodno navedene kriterije. U slučaju da Vam je pružena nepoželjna usluga prijevoza, molimo Vas da o tome obavijestite društvo odgovorno za uslugu, nadležno tijelo ili našu službu za korisnike.

7. Izmjene Općih uvjeta

 • 7.1. Ako Opći uvjeti budu značajno izmijenjeni, o tome ćete biti obaviješteni putem elektroničkee pošte ili putem obavijesti u Taxify aplikaciji. Ako nastavite koristiti Taxify aplikaciju, smatrat će se da prihvaćate izmjene.

8. Završne odredbe

Opći uvjeti podliježu, tumače se i provode u skladu sa zakonima Republike Estonije. Konvencija o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. (Bečka konvencija) se neće primjenjivati. Ako se spor koji proizlazi iz Općih uvjeta ne može riješiti pregovorima, ugovara se nadležnost Okružnog suda Harju u Tallinnu, Estonija. Ako se neka od odredbi Općih uvjeta ne može provesti, strane će je zamijeniti odredbom koju je moguće provesti, a koja je sadržajem i gospodarskim učinkom usklađena s dotičnom odredbom.

Datum stupanja na snagu Općih uvjeta: 20.09. 2018.