Adatvédelem az utasok számára

Select country where you use the service: 

TAXIFY ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

UTASOK RÉSZÉRE 1.2. VERZIÓ

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására.

Amennyiben a Felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen szabályzat alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Adatkezelő elkötelezett partnerei és Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek:

 • a) Cégnév: Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 2-6.
  Cégjegyzékszám: 01-09-285252
  Adószám: 25715196-2-43
  Képviselő: Poprócsi Zsolt
  Email cím: admin@taxify.eu
  Honlap: taxify.eu
  (a továbbiakban: Adatkezelő 1)

 • b) Cégnév: Taxify OÜ Székhely: Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 10134, Észtország
  Cégjegyzékszám: 12417834
  Adószám: EE102090374
  Képviselő: Markus Villig
  Email cím: privacy@taxify.eu
  Honlap: taxify.eu
  (a továbbiakban: Adatkezelő 2)

együttesen a továbbiakban: Adatkezelők

II. HATÁSKÖR ÉS ALKALMAZÁS

Jelen Adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyekre érvényes, akik Magyarország területén, akár a Taxify alkalmazás igénybevételével, akár más módon taxi személyszolgáltatást rendelnek az Adatkezelő 1-től („Felhasználók”).

Jelen Tájékoztató nem érvényes azokra az adatokra, amelyeket a Taxify platformot engedéllyel használó sofőröktől, futároktól, a partner közlekedési vállalatoktól vagy bármely más olyan személytől (együttesen „Sofőrök”), illetve velük kapcsolatban gyűjtünk.

Amennyiben a Szolgáltatásokkal mind Felhasználóként, mind Sofőrként kommunikál, akkor rendre a megfelelő adatvédelmi Tájékoztatók érvényesek az Ön különböző együttműködéseire.

III. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Jelen adatkezelési tájékoztató során az alább meghatározott fogalmak alatt a következőket kell érteni:

Adakzelő 1: önálló diszpécserszolgálati tevékenységi engedéllyel rendelkező, minősített taxitársaság, mely társaság a taxis személyszolgáltatási szolgáltatás nyújtással összefüggésben végez adatkezelést.

Adatkezelő 2: Adatkezelő 1 szerződéses partnere, a Taxify alkalmazás üzemeltetője, amely a taxis személyszolgáltatási szolgáltatás technikai kiszolgálásával összefüggésben kezel és tárol adatokat.

Adatkezelők: Jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott Adatkezelők, akik a Felhasználó által átadott adatokat jelen adatkezelési tájékoztató alapján jogosultak kezelni, az abban meghatározott módon és célból, a Felhasználó külön hozzájárulása alapján.

Felhasználó: a taxis személyszolgáltatási szolgáltatás tényleges igénybevevője, aki a szolgáltatás igénybevétele céljából ad át adatokat Adatkezelők részére.

IV. FEJEZET

KÖZÖS ADATKEZELÉS

Adatkezelők az alábbiakban meghatározott okokból és célokból gyűjthetnek személyes adatokat.

I. Személytaxi szolgáltatás nyújtásával összefüggő adatkezelés
1. Adatkezelés célja

Ebben az esetben az adatkezelés célja Adatkezelő 1 szerződéses kötelezettségének teljesítése, hogy Önnek az Adatkezelő 2 rendszerét használva, fuvart közvetítsen; a fuvart pedig Adatkezelő 1 szerződéses partnere teljesítse a szerződésben meghatározott és elvárt magas színvonalon; valamint ezt a magas színvonalat Adatkezelők megőrízhessék, illetve tovább fejleszthessék.

Amennyiben Ön a Taxify alkalmazásának lehetővé teszi, hogy a helymeghatározási szolgáltatásokhoz az Ön mobil operációs rendszere által igénybe vett engedélyezési rendszeren („platform”) keresztül hozzáférhessen, pontos helymeghatározási adatokat gyűjthetünk az Ön eszközéről is. A Taxify applikáció kizárólag akkor gyűjti az Ön helymeghatározási adatait, amikor az applikáció fut.

A fuvarok teljesítésével kapcsolatban tranzakciós részleteket gyűjtjük, beleértve az igényelt szolgáltatás típusát, a nyújtott szolgáltatás dátumát és időpontját, a felszámított összeget, a megtett távolságot és egyéb fontos tranzakciós részleteket.

Adatokat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogyan kommunikál Ön és a weboldal látogatói Szolgáltatásainkkal, valamint melyek a kifejezett preferenciák, illetve a választott beállítások. Bizonyos esetekben mindezt cookie-k, pixel tagek és olyan hasonló technológiák segítségével tesszük, amelyek egyedi azonosítókat hoznak létre, illetve tartanak fenn.

Adatokat gyűjthetünk az Ön mobileszközéről beleértve pl. a hardver modelljét, az operációs rendszert és verziót, fájlneveket és verziókat, az előnyben részesített nyelvet, az egyedi eszközazonosítót, a reklámazonosítókat, a sorozatszámot, az eszköz mozgásával kapcsolatos információkat és a mobilhálózattal kapcsolatos információkat.

Hívási és SMS-adatok: Szolgáltatásaink megkönnyítik a Felhasználók és a Sofőrök közötti kommunikációt. E szolgáltatás megkönnyítésével kapcsolatban hívási adatokat kapunk, beleértve a hívás vagy az SMS-üzenet dátumát és időpontját, a felek telefonszámát, valamint az SMS-üzenet tartalmát.

Naplóadatok: Amikor Ön a Szolgáltatásokkal kommunikál, gyűjtjük a kiszolgáló naplóadatait, amelyek olyan adatokat tartalmazhatnak, mint az eszköz IP-címe, a hozzáférési dátumok és időpontok, az alkalmazási funkciók vagy a megtekintett oldalak, az alkalmazások összeomlása és egyéb rendszertevékenység, a böngésző típusa, valamint a harmadik félhez tartozó azon weboldal vagy szolgáltatás, amelyet Ön a Szolgáltatásainkkal való kommunikáció előtt igénybe vett.

Fontos adatok a platformengedélyekkel kapcsolatban

A legtöbb mobilplatform (iOS, Android stb.) azon eszközadatok bizonyos típusát határozza meg, amelyekhez az Ön beleegyezése nélkül az alkalmazások nem férhetnek hozzá. Ugyanakkor ezeknek a platformoknak más és más engedélyezési rendszerük van az Ön beleegyezésének a megszerzése szempontjából. Az iOS-platform először akkor figyelmezteti, amikor a Taxify alkalmazása engedélyt kér a bizonyos típusú adatokhoz való hozzáférésre, majd hagyja, hogy Ön a szóban forgó kérést jóváhagyja (illetve ne hagyja jóvá). Az Android-eszközök Önt azokról az engedélyekről értesítik, amelyeket a Taxify alkalmazása még azelőtt szorgalmaz, hogy Ön első alkalommal használná az alkalmazást, az alkalmazásnak az Ön részéről történő igénybevétele pedig az Ön részéről beleegyezést jelent.

Ennek megfelelően az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja részletezve: a) személytaxi szolgáltatás közvetítése, a szolgáltatás teljesítése; b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás; c) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele; d) egyedi Felhasználói megkeresések kezelése, intézése; e) statisztikák, elemzések készítése; f) az informatikai rendszer technikai fejlesztése; g) a Felhasználók jogainak védelme; h) számlázáshoz szükséges adatok;

Adatkezelő 1 a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat, míg Adatkezelő2 által folytatott Adatkezelések célja a fenti b), c), d), e), f), g) pontokban nevesített adatkezelési célok.

2. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján Adatkezelő 1 szerződéses kötelezettségének teljesítése, hogy Önnek fuvart tudjon közvetíteni, és a fuvar teljesítésre kerüljön.

3. Kezelt adatok

Adatkezelőknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében az alábbi személyes adataira van szükségük:

név, e-mail, telefonszám - IV.I.2.a) - h) földrajzi helyzete, utazás ideje, úticél - IV.I.2.a) - f) fizetési információk - IV.I.2.a), b), d), g), h) reklamációval kapcsolatos információk - IV.I.2.c), g) azon eszköz azonosítási adatai, melyekre a Taxify alkalmazás telepítésre került - IV.I.2.a), b), c), e), f) minden egyéb olyan adatok, amelyek tekintetében Ön úgy dönt, hogy azokat átadja - IV.I.2.a) - g)

A kezelt adatok után az adatkezelés céljára történő hivatkozás áll.

Felhívjuk figyelmét, hogy adatokat más forrásokból származóan is kaphatunk, amelyeket összevonunk a Szolgáltatásainkon keresztül gyűjtött adatokkal. Például:

Ha úgy dönt, hogy Taxify-fiókjára fizetésszolgáltató (pl., Google Wallet) vagy valamely közösségi médiának a szolgáltatása (pl., Facebook) segítségével hivatkozik, hozza azt létre, illetve jelentkezik be oda, vagy amennyiben Ön külön alkalmazással, illetve honlappal van kapcsolatban, amely egyébként a mi API-nket használja (vagy amelynek API-jét mi használjuk), előfordulhat, hogy az Önnel vagy az Ön csatlakozásaival kapcsolatos adatokat az említett weboldalról vagy alkalmazástól kapjuk. Ezen adatokat kizárólag a taxi-személyszállítás teljesítése érdekében használjuk fel.

Tájékoztatjuk, hogy a IV.I.2.h) pont szerinti számlázási célból gyűjtött adatok a Sofőr részére továbbításra kerülnek, tekintettel arra, hogy a tényleges számlázást ők végzik.

II. Marketing célú adatkezelés
1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy Ön értesülhessen az Adatkezelő 1 által nyújtott taxi-személyszállításhoz kapcsolódó legfrissebb promóciókról, vagy az Adatkezelőkhöz kapcsolódó programokról, lehetőségekről.

Tájékoztatjuk, hogy a tényleges marketing szolgáltatást kizárólagosan Adatkezelő 2 végzi.

Ennek megfelelően az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja részletezve: a) marketing célú hirdetések közvetítése; b) hirdetések testreszabásának elősegítése; c) statisztikák, elemzések készítése; d) az informatikai rendszer technikai fejlesztése

Adatkezelők a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhetnek személyes adatokat.

2. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Tájékoztatjuk, hogy marketing célból csak abban az esetben kerül sor az Ön adatainak rögzítésére, vagy felhasználásra, ha ahhoz előzetesen és kifejezetten hozzájárult az Adatkezelők honlapján, vagy a Taxify appban, illetve a Taxify app letöltését megelőzően.

3. Kezelt adatok

a) név; b) elérhetőség (telefonszám és/vagy e-mail cím); d) minden egyéb olyan adatok, amelyek tekintetében Ön úgy dönt, hogy azokat átadja.

Ezen adatok felhasználására bármelyik, a IV.II.1) pontban meghatározott célból sor kerülhet.

III. Közös rendelkezések
1. Adatok összekapcsolása

Felhívjuk figyelmét, hogy a személytaxi-szolgáltatás igénybevétele céljából-, illetve marketing célból megadott adatok adatbázisokat Adatkezelők összekapcsolhatják

Amennyiben a felhasználó hozzájárult az adatai célzott marketing célú felhasználásához akkor az általa megadott adatokat és a szolgáltatás nyújtása során tudomásunkra jutott adatokat profilozás során összekapcsoljuk és a felhasználó szokásaihoz igazított reklámot/kommunikációt küldünk.

2. Adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Taxity alkalmazásból - az adott Felhasználói névvel - ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését, vagy más egyéb módon megadott személyes adatainak törlését nem kéri. A törlés időpontjáról a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 1 hónapon belül kap tájékoztatást. A törlés időpontjában az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik. Amennyiben az Alkalmazásban a felhasználói fiókja megszüntetésre kerül, úgy a személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve abban az esetben, amikor az adat megőrzésére könyvelési-, vitarendezési-, vagy csalás elkerülése érdekében kerül sor.

A pénzügyi adatok az utazást követően 8 évig kerülnek megőrzésre.

A számlázással / könyveléssel összefüggésben kezelt adatok 8 évig kerülnek megőrzésre.

Bűncselekmény-, csalás gyanúja esetén a hamisan közölt adatok 10 évig kerülnek megőrzésre.

Jogvitával kapcsolatban, a jogvitát érintő adatok az eljárás jogerős befejezéséig kerülnek megőrzésre.

Az utazási előzményekkel kapcsolatos adatok 3 évig kerülnek megőrzésre, utána az adatok anonimizálásra kerülnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Alkalmazás eltávolítása önmagában nem eredményezi a személyes adatainak törlését!

Amennyiben a Taxify alkalmazást nem használja 3 évig, úgy értesítést küldünk, annak érdekében, hogy meggyőződjünk, hogy fiókja továbbra is aktív-e. Amennyiben az értesítésre nem küld választ, úgy a személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve abban az esetben, amikor az adat megőrzésére könyvelési-, vitarendezési-, vagy csalás elkerülése érdekében kerül sor.

Az Ön kényelme érdekében (amennyiben például a taxiban hagyja értékeit), a megrendelést teljesítő Sofőr a személyszállítás befejezését követő 24 óráig még hozzáfér az Ön beleegyezésével részére továbbított, Ön által korábban megadott nevéhez, illetve telefonszámához.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosultak az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok addig kezelhetőek Adatkelők által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti. A törlés időpontjáról a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 1 hónapon belül kap tájékoztatást. A törlés időpontjában az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Adatkezelő 2 biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes Felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

V. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK, ADATOK MEGOSZTÁSA

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Adatfeldolgozók a személyes adatok vonatkozásában önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

I. Szerződésen alapuló adatkezelés
1. Adatkezelő tárhely szolgáltatója

Adatkezelők az adatok biztonságos tárolásához a Zone Media Ltd és/vagy Amazon Web Services, Inc tárhelyszolgáltatását veszik igénybe. Ezen cégek adatközpontjába történik az adatok továbbítása és tárolása, melyek az Európai Unió területén találhatóak.

2. Call center

H Ön telefonon rendel taxit, akkor az Ön személyes adatait a Protocall 2009 Web – és Telemarketing Kft. rögzíti az Adatkezelő 2 által üzemeltetett rendszerben.

3. Sofőrök

Adatkezelők a személyszállítás nyújtása céljából kezelt személyes adatokat továbbítja annak a személytaxi-szolgáltatónak, aki a szolgáltatás teljesítésére a felek közötti szerződés alapján köteles.

II. Törvényi kötelezettségen alapuló adattovábbítás
1. Megkeresés

Adatai megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén (pl. bűncselekmény gyanúja) továbbításra kerülhetnek egy, az illetékes hatóság részéről történő megkeresésre.

Ahol az adatok továbbítása nem Adatkezelő részére történik, ott jelen Tájékoztató szerint kap megfelelő tájékoztatást arról, hogy az adatok továbbítására milyen esetben kerül sor.

VI. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell: a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia: a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

4. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

5. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő Tájékoztató útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

7. Elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

9. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

10. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

11. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet cikke tartalmazza.

12. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

13. Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

14. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

15. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

16. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

17. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

VII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésükkel bármikor módosítsák.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

VIII. ELÉRHETŐSÉGÜNK

Ha Önnek bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (support.budapest@taxify.eu)illetve írjon nekünk a következő címre: 1118 Budapest, Homonna utca 2-6. vagy forduljon közvetlenül adatkezelő 2 adatvédelmi felelőséhez (privacy@taxify.eu)

Kelt, Budapest, 2018. szeptember 7.