Ászf az utasoknak

Select country where you use the service: 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.6.

A Taxify Hungary Kft. szerződéses partnerei által a Taxify védjegye alatt végzett személytaxi-szolgáltatásra.

1. Az általános szerződési feltételek hatálya

 1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-285252, székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 2-6., továbbiakban: Társaság ) mint önálló diszpécserszolgálat (személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat) által szervezett, vele szerződéses kapcsolatban álló, személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások (a továbbiakban: szolgáltató) által, valamint a Taxify OÜ (regisztrációs szám: 12417834) által kifejlesztett és üzemeltett applikáción (a továbbiakban: Applikáció) nyújtott személytaxi-szolgáltatásra (a továbbiakban: szolgáltatás) vonatkoznak.

 2. A szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: utas) a szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével elfogadja a jelen ÁSZF-et, amely – előzetes megismerhetősége érdekében – a Társaság honlapján folyamatosan közzétételre kerül.

 3. Az utas az applikációt a google play, windows store vagy itunes oldalról ingyenesen töltheti le, a letöltéssel egyidejűleg pedig elfogadja az Applikáció általános szerződéses feltételeit. Az Applikáció Magyarországon történő, az I.1. pontban meghatározott személytaxi-szolgáltatáshoz használata a jelen ÁSZF-ben foglalt kiegészítésekkel együtt érvényes.

2. A szolgáltatás leírása

 1. A szolgáltatás keretében a Társaság a Taxify applikáción keresztül leadott taxi megrendeléseket teljesíti, amely alapján a szolgáltató a Felhasználót, valamint annak poggyászát az ÁSZF rendelkezései szerint a Felhasználó igénye szerinti helyre elszállítja.

 2. A Társaság – tekintettel arra, hogy a szolgáltatást a szolgáltató teljesíti – a szolgáltatásért nem felelős, vállalja ugyanakkor, hogy a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos problémák és panaszok esetén az ügyet haladéktalanul kivizsgálja, és indokolt esetben szankcionálja, illetőleg közreműködik abban, hogy a szolgáltatás igénybe vevője megfelelő jóvátételhez juthasson.

 3. A szolgáltatót a szolgáltatásra – az alábbi (a)–(e) alpontban meghatározott kivétellel – szerződéskötési kötelezettség terheli.

 • (a) Nem köteles elvállalni az utas szállítását a szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője, ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 25 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.
 • (b) A szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője a személyszállítást megtagadhatja, vagy az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas

  • (i) ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik,
  • (ii) magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a személytaxinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti, vagy
  • (iii) ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti.
 • (c) A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli kiskorú személy, kísérő nélküli szállítását a szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője megtagadhatja.

 • (d) Minden új, az applikáción regisztrált bankkártya esetén, az első utazás megkezdése előtt a Társaság megkísérel zárolni a számlán 1000,- Ft összeget, a bankkártya-, illetve a viteldíj fedezetének ellenőrzése céljából. Amennyiben a zárolás nem lehetséges, úgy az utas az applikáción keresztüli fizetéssel nem fog tudni autót rendelni.

 • (e) A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás teljesítését, ha azt a jogszabály alapján az ÁSZF kifejezetten lehetővé teszi.

3. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A szolgáltatást az utas a Társaságtól vagy a szolgáltatótól az Applikáció segítségével veheti igénybe, amely a szolgáltatásra vonatkozó megrendelés.

 2. A szolgáltatásra a szerződés

  1. (a) az előzetes megrendelés elfogadásával,
  2. (b) az utasnak – feltéve, hogy a személytaxi vezetője a fenti II.3 pont alapján nem tagadja meg a személyszállítást –személytaxiba utazási szándékkal történő beszállásával jön létre.
 3. A fenti megrendelés esetén a személytaxi becsült kiállási idejét az utas az alkalmazáson keresztül látja, a valós kiállási idő azonban ettől eltérhet. Vis maior (pl. tömegközlekedési sztrájk, természeti csapás vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet) esetében a Társaság vagy a szolgáltató a szerződésben foglaltak teljesítésére nem vagy csak korlátozottan képes, s ezen esetekre felelősséggel nem tartozik.

 4. Az utas felelős az Applikációban megadott adatainak valódiságáért és helyességéért. Az adataiban bekövetkezett esetleges változásokat (különösen új telefonszám, bankkártya szám, stb. esetén) frissíteni köteles, az ennek elmaradásából eredő károkért, vagy egyéb problémákért a Társaság nem felelősséget nem vállal.
  A Társaság külön felhívja az utasok figyelmét, hogy amennyiben az applikációban regisztrált telefonszám utóbb megszüntetésre-, vagy visszaadásra kerül, akkor haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval adategyeztetés céljából, vagy kérjék a regisztrált fiókjuknak a törlését.

4. A szolgáltatás teljesítése

 1. Kapcsolatfelvétel az utassal: a rendelési címre való megérkezést követően, amennyiben az utas az általa megjelölt címen ésszerű időn belül nem száll be az autóba, a szolgáltató a rendelkezésre álló információk alapján minden ésszerűen elvárható intézkedést elkövet az utassal való kapcsolatfelvétel érdekében (applikáción keresztül való üzenetküldés, telefonhívás, kapucsengő)

 2. Az utasok jogai, a személytaxi vezetőjének kötelezettségei az utassal szemben:

  1. Az utas jogosult
   1. (a) tiszta, jó állapotban lévő, valamennyi szükséges engedéllyel rendelkező, biztonságos személytaxiban utazni;
   2. (b) udvarias, valamennyi közlekedési szabályt betartó sofőrrel utazni;
   3. (c) nyugodt, csendes, rádióforgalmazástól, rádióhallgatástól, dudaszótól, a járművezető általi mobiltelefon-használattól mentes utazáshoz;
   4. (d) dohányfüst-mentes utazáshoz;
   5. (e) önállóan, a személytaxi más utassal való megosztása nélküli utazásra, kivéve, ha az utas máshogy rendelkezik;
   6. (f) minden esetben a hitelesített taxaméter által generált viteldíjat kell fizetnie (5. fejezet), és arról bizonylatot kapnia;
   7. (g) igénye szerint légkondicionálásra vagy fűtésre;
   8. (h) bankkártyával felár nélkül történő fizetésre;
   9. (i) működő biztonsági öv használatára, amely minden utas számára ajánlott;
   10. (j) vakvezető kutya szállítására.
  2. A személytaxi vezetője köteles az utassal szemben minden körülmények között udvarias, segítőkész magatartást tanúsítani.
  3. A személytaxi vezetője köteles az utasnak segítséget nyújtani be- és kiszállásnál. Amennyiben a címre érkezést követően a körülmények megengedik, a személytaxi vezetője lehetőség szerint várja az utast a személytaxi mellett, hogy számára a beszállást a személytaxi ajtajának kinyitásával megkönnyítse, illetve a csomagokat szükség szerint a csomagtartóban elhelyezze. Mozgásában korlátozott, vagy nehezen mozgó utas esetén (pl. mankót használ, kerekesszékkel közlekedik, vak vagy gyengén lát, idős) a személytaxi vezetője a körülményektől függetlenül köteles a ki-, és beszálláshoz, valamint a kényelmes utazáshoz szükséges segítséget nyújtani (pl. ülésbeállítás).
  4. A személytaxi vezetője a szolgáltatás megkezdése előtt köteles az úti cél ismeretében az útvonalat az utassal egyeztetni. Az egyeztetés során a személytaxi vezetője köteles felhívni az utas figyelmét az ismerete szerint fennálló forgalmi akadályokra. Amennyiben az utas a személytaxi vezetőjére bízza az útvonal megtervezését, abban az esetben a személytaxi vezetője köteles a legrövidebb útvonalat választani; ettől eltérni kizárólag az utas beleegyezésével lehet. A személytaxi vezetője csak az utassal történő útvonal egyeztetést követően indulhat el. Amennyiben a személytaxi vezetője nyelvi vagy más ok miatt az utassal nem tud útvonalat egyeztetni, köteles a legrövidebb útvonalat választani. A személytaxi vezetője ugyanakkor nem köteles olyan útvonalon fuvart teljesíteni, amely a gépjármű épségét veszélyeztetheti.
  5. A személytaxi vezetője az utassal bizalmaskodó beszélgetést nem kezdeményezhet, illetve a beszélgetést nem erőltetheti. Amennyiben az utas kezdeményez beszélgetést a személytaxi vezetője, abban az esetben a személytaxi vezetője köteles a társalgást udvarias hangnemben, az utas hangulatához mérten folytatni.

   A személytaxi vezetője politikai tartalmú, alkotmányos, személyiségi jogok körébe tartozó (pl. faji, vallási, kisebbségi kérdések) beszélgetést nem kezdeményezhet, az ilyen irányú kérdésekre nem köteles válaszolni. Az esetleges beszélgetés során a személytaxi vezetője az utas magánügyeivel (ideértve a jövedelmi, vagyoni viszonyokat is), magánéletével kapcsolatos kérdést nem tehet fel, továbbá nem hozhat az utas tudomására olyan információt, amely annak magánéletét, magánügyeit érinti, vagy érintheti. A személytaxi vezetője a diszkréció szabályait köteles betartani.

   A személytaxi vezetője a saját magánéletére, magánügyeire vonatkozó kérdésekre nem köteles válaszolni, az e körben történő közlések saját döntésétől függenek. A személytaxi vezetője az utast nem terhelheti saját magánéleti, jövedelmi vagy egyéb problémáival. A személytaxi vezetője szexuális/erotikus tartalmú megjegyzéseket az utasra nem tehet, szexuális kapcsolat létesítését nem ajánlhatja fel, az utas kinézetére vonatkozóan az udvariasság határain belül kizárólag pozitív véleményt nyilváníthat.
  6. A személytaxi vezetője a tudomására jutott üzleti vagy magántitkot köteles megőrizni tekintet nélkül arra, hogy az közvetlen közlés útján, vagy közvetett módon (pl. telefonbeszélgetés vagy az utasok közötti beszélgetés) jutott a tudomására.
  7. A személytaxi vezetője műsorszóró rádiót, magnót, CD-t kizárólag az utas előzetes hozzájárulásával hallgathat. Ha az utas kéri, a rádió, magnó, CD működtetését meg kell szüntetni.
  8. A személytaxi vezetője a lehetőségekhez képest kötelezett a személytaxi belső hőmérsékletének megfelelő szabályozására; az ablakot lehúzni, felhúzni, a fűtést és a klímaberendezést szabályozni csak az utas kérése vagy beleegyezése esetén lehet.
  9. A személytaxi vezetője csak különösen fontos helyzetekben használhat mobiltelefont. Hívás fogadását az utas jelenlétében minden esetben a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.
  10. A személytaxiban a dohányzás a jogszabály erejénél fogva tilos
 3. Poggyász szállítása

  1. Az utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen el lehet helyezni. Az utasnak az utastérbe magával vitt poggyászáért és értéktárgyaiért a szolgáltató nem tartozik felelősséggel
  2. Poggyászként nem szállítható olyan tárgy amely
  3. (a) méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el,
  4. (b) a személytaxi vezetője, az utas vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, vagy
  5. (c) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.
  6. Amennyiben a személytaxi vezetője a személytaxiban bármilyen értéktárgyat talál, azt köteles haladéktalanul jelezni a Társaságnak, amely a talált értéktárgyakról nyilvántartást vezet. A talált értéktárgyak megőrzése a személytaxi vezetőjének kötelezettsége. Amennyiben az utas személye és elérhetősége ismert, úgy a Társaság haladéktalanul értesíti arról, hogy az értéktárgyat a személytaxiban hagyta, és tájékoztatja az értéktárgy átvételének lehetőségeiről.
  7. A személytaxiban az utas által okozott károk (szennyezés, rongálás) A személytaxi megrongálása, az utastér maradandó beszennyezése, illetve egyéb károkozás esetén a szolgáltató jogosult az utas részéről az általa okozott károk megtéríttetésére, a követelés érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség az utast terheli.

5. A szolgáltatás ellenértéke

 1. Az ÁSZF alapján végzett személytaxi-szolgáltatás ellenértéke a viteldíj. A viteldíjat a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) a következő elemekből képezi:

  1. (a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszámítható díj;
  2. (b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer);
  3. (c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: forint/perc). A fizetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal arányos díjból és az idővel arányos díjból – a határsebesség figyelembevétele mellett – képezi. A határsebesség az a sebességérték, amelynél nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj növekedését rögzíti, az idővel arányos egységdíj 15 km/óra határsebesség érték alatt kerül alkalmazásra.
 2. A viteldíj mértéke a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):

  Alapdíj Távolsággal arányos egységdíj (Ft/km) Idővel arányos egységdíj (Ft/perc)
  700 300 75
  A Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a szolgáltató a fenti viteldíjat alkalmazhatja.

 3. A fizetendő viteldíj képzése:

  1. (a) az utas személytaxiba történő beszállását követően a taxaméter elindításával kezdődik meg és az utas által kért végcélra való megérkezéskor a taxaméter leállításával fejeződik be.
  2. (b) előrendelés vagy megrendelés esetén, a fizetendő viteldíj képzése az utas és a Társaság által előzetesen meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a személytaxi az előzetesen meghatározott időpontban az előrendelés vagy a megrendelés címén tartózkodik.
  3. Mivel a szolgáltatást a Társasággal szerződésben álló szolgáltató teljesíti a saját nevében és javára, a viteldíj is a szolgáltatót illeti, ő a számla (nyugta) kiállítója és annak jogosultja is. A Társaság a fuvarközvetítésért az utastól díjazásra nem jogosult.
  4. A viteldíj a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg esedékes. A viteldíjat az utas az Applikáción keresztül, készpénzben vagy (többlet díj nélkül) bankkártyával, magyar forintban köteles kiegyenlíteni.
  5. Tekintettel arra, hogy Magyarországon a személytaxi szolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási feltételeit rendelet határozza meg – vagyis a személytaxi szolgáltatás rögzített hatósági áras szolgáltatás -, így a Társaságnak semmilyen kedvezményre jogosító külföldi Taxify kupont nem áll módjában elfogadnia, összhangban a hazai jogszabályi rendelkezésekkel.
  6. A Taxify OÜ, a Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megállapodás alapján átvállalhat az utastól fix összegű viteldíjat a magyarországi Applikáció használathoz fűződően, az Applikáción keresztüli fuvarrendelés és fizetés, valamint az Applikáció használatának és a Márkanév népszerűsítése érdekében.

   Ön az érvényben lévő promóciós kódok valamelyikének a szolgáltatás megrendelése előtt az applikációban való rögzítésével jelzi, hogy igénybeveszi a Taxify OÜ által felajánlott fizetésátvállalást.

   Az időszaki rendszerhasználati támogatás feltételeinek részleteiről a Taxify OÜ, valamint a Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közösen tájékoztatja a hazai utasokat közösségi oldalain, illetve egyéb reklámfelületeken.

   Az Applikáció magyarországi használatával Ön hozzájárul és elfogadja, hogy a jelen pontban részletezettek szerint az Applikáció használatáért a Taxify OÜ a közzétett tájékoztatóban meghatározott mértékű viteldíj kifizetését Öntől átvállalja és az összeget Ön helyett automatikusan megtérítse egyszeri alkalommal, a megrendelt fuvar elvégzését követően, amennyiben az adott promóciós kódot a személytaxi rendelését megelőzően Ön sikeresen aktíválta az applikációban. Egyazon utazás során kizárólag egy promóciós kód felhasználására van lehetőség.

   Amennyiben tehát Ön a viteldíjat az Applikáción keresztül téríti meg, úgy a teljes viteldíj felszámításra, illetve igény esetén kiszámlázásra kerül a szolgáltató által, azonban amennyiben a Taxify OÜ által kibocsátott promóciós kódot érvényesítí az Applikáción belül, úgy a közzétett tájékoztatóban meghatározott utalvány értéke nem kerül az Ön számlájáról levonásra, azt a Taxify OÜ téríti meg közvetlenül a szolgáltató számára.

   A Taxify OÜ által kibocsátott promóciós kódot csak abban az esetben használhatja fel, amennyiben Ön Applikáción keresztül rendeli a szolgáltatást és a viteldíjat az Applikáción keresztül előre regisztált bankkártyájával egyenlíti meg, a személytaxiban történő bankkártyás, vagy készpénzes fizetésre ez az ajánlat nem érvényes. A tartozásátvállalás egyszeri utazásra vonatkozik, melynek az utazást követően fennmaradó összege további utazásra nem vihető át, illetve nem felhasználható, készpénzre nem beváltható.

   A promóciós kódokat a Taxify OÜ bármikor, bármilyen okból, a Taxify OÜ-t terhelő felelősség nélkül letilthatja, támogatását felfüggesztheti. A Taxify OÜ fenntartja a jogot a tartozásátvállalástól való elállásra, abban az esetben, ha a promóciós kódok felhasználása hibásan, csalárd módon, jogtalanul vagy a vonatkozó Promóciós kód feltételeinek teljesülése nélkül vagy a jelen Feltételek megsértésével történt.

   A kódok kizárólag a Taxify OÜ által az adott Promóciós kódra vonatkozóan meghatározott külön feltételeknek megfelelően használhatóak fel és érvényességük az Ön által történő felhasználásuk előtt lejárhat.
  7. A 5.7. pontban rögzített Applikáció használatához kötődő támogatás igénybevételére jogosulttá válik az a felhasználó is, aki az Applikáción keresztül meghívással új felhasználót ösztönöz az Applikáció használatára, illetve az Applikáción keresztül történő viteldíj kiegyenlítésére, illetve az a felhasználó is, aki a meghívást elfogadásával igénybe veszi a Taxify szolgáltatását.

   Fentiek szerint Önnek lehetősége van új felhasználót meghívni akár az applikáción keresztül is. Az applikációban elérhető a Taxify OÜ által az Ön részére generált egyedi promóciós kód.

   Amennyiben az új meghívott felhasználó az Applikációt letölti, és az Applikáción belül a promóciós kódot megadja, úgy hozzájárulását adja és elfogadja, hogy az előző pontban részletezettek szerint az Applikáció használatáért a Taxify OÜ a közzétett tájékoztatóban meghatározott mértékű viteldíj kifizetését átvállalja és az összeget helyette automatikusan megtérítse egyszeri alkalommal, a megrendelt fuvar elvégzését követően.

   Amennyiben az Ön által meghívott felhasználó a Taxify szolgáltatását fentiek szerinti igénybe vette, és számára a rendszerhasználati támogatás összege jóváírásra került, úgy Önt erről e-mailben értesítjük, mely értesítés tartalmaz egy Taxify OÜ által kibocsátott promóciós kódot.

   Amennyiben Ön ezt a kódot az Applikáción belül megadja, úgy hozzájárulását adja és elfogadja, hogy az előző pontban részletezettek szerint az Applikáció használatáért a Taxify OÜ a közzétett tájékoztatóban meghatározott mértékű viteldíj kifizetését Öntől átvállalja és az összeget Ön helyett automatikusan megtérítse egyszeri alkalommal, a megrendelt fuvar elvégzését követően.

   A Taxify OÜ csak abban az esetben téríti meg Ön, vagy a meghívott felhasználó helyett az átvállalt fuvardíj összegét, (fix összegű fuvardíj kedvezményt, ) amennyiben Ön, vagy a meghívott felhasználó azt a viteldíjat az Applikáción keresztül egyenlíti ki. Bankkártyás, vagy készpénzes fizetésre ez az ajánlat nem érvényes.

   A jelen pontban nem részletezettekre egyebekben a 7. pontban írt rendelkezések az irányadók.
  8. A Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság időszakos együttműködési megállapodás alapján jótékony célú adománygyűjtést vállal karitatív szervezetek részére.

   Az adománygyűjtés ideje alatt elérhető promóciós fül alatt Ön a személyszállítás mellé az adománygyűjtéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatást igényelhet, melynek ellenértékeként adományt ajánlhat fel, mely teljes egészében az adományozott karitatív szervezet részére kerül megfizetésre.

   A szolgáltatás megrendelésével Ön hozzájárul, hogy az Ön által felajánlott adomány összegét Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adománygyűjtő kezelje és a célszervezet részére utólag megfizesse.

   Az adománygyűjtés részleteiről a Taxify OÜ, valamint a Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közösen tájékoztatja a hazai utasokat közösségi oldalain, illetve egyéb reklámfelületeken.
  9. A Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: THU) időszakos jelleggel promóciós kampányt indít, mely során az általa nyújtott szolgáltatás nem minősül taxi-személyszállításnak, így az utazás a promóciós autókkal díjtalan. Promóciós autó megrendelése kizárólag Applikáción keresztül lehetséges, melyet az Applikációban feltüntetett külön fül jelez. A promóciós autó megrendelésével az utas beleegyezik, hogy az autóban promóciós céllal felvétel készül, melyet a THU promóciós célra szabadon felhasználhat. Utas azzal, hogy megrendeli a promóciós autót, tudomásul veszi, hogy az autóban készült kép, hang és videofelvételek tekintetében a THU-val szemben semmilyen anyagi követelésre nem jogosult. Az Utas tudomásul veszi, hogy a promóciós autókat vezető sofőr kizárólag B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik, az Utas a promóciós autó használatát saját felelősségre veszi igénybe.
  10. A Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak és a külön megállapodásba foglalt, egyedi szerződéses partnerei közötti kétoldalú jogviszonyaira jelen ÁSZF rendelkezései nem terjednek ki. Vonatkoznak ugyanakkor jelen ÁSZF rendelkezései a partner társaság alkalmazottai által igényelt, a társaság szokásos gazdasági tevékenységéhez kötődő utazásokra, továbbá mindazon a társaság szokásos gazdasági tevékenységéhez kötődő utazásokra, melyek a külön megállapodásba foglalt, egyedi szerződések hatálya alá tartoznak. A külön megállapodásba foglalt, egyedi szerződések a partner vállalkozás kifejezett kötelezettségévé teszik, hogy alkalmazottai, illetve a partnerei figyelmét a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megismerésére felhívja.

6. Egyéb rendelkezések

 1. Az ÁSZF rendelkezéseivel érintett jogviszonyra alapvetően az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:

  1. (a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  2. (b) a Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról,
  3. (c) a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxiszolgáltatás hatósági áráról.
 2. Az utas a szolgáltatással kapcsolatosan a következő helyeken tehet panaszt vagy bejelentést:

  1. (a) Taxify Hungary Kft. cím: 1118 Budapest, Homonna utca 2-6.
  2. (b) Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Fogyasztókapcsolati Iroda 1052 Budapest, Városház utca 7.
  3. (c) Nemzeti Közlekedési Hatóság 1066 Budapest, Teréz krt. 62. e-mail: office@nkh.gov.hu tel: +36 1 373 1400
 3. A szolgáltatással kapcsolatosan személyes adatok kezelésére is sor kerül. Az adatkezelés szabályait a Társaság Adatkezelési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen ÁSZF részének minősül. Amennyiben az adatkezelési szabályokat nem fogadja el, adatait ne adja meg Társaságunk részére!

 4. A jelen ÁSZF 2017. szeptember 14. napján lép hatályba.

 5. A Társaság egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására, azzal, hogy a már megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.