Privātuma politika braucējiem

Izvēlies valsti, kurā lieto Taxify: 

Privātuma politika Pasažieriem

Taxify OÜ, reģistrācijas numurs 12417834, adrese: Vana-Lõuna 39/1, Tallina, 10134, Igaunija, ir datu pārzinis, kurš noteic Taxify vadītāju personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Taxify OÜ ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, kurš iesaistās visos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos (e-pasts: privacy@taxify.eu).

Šajā Privātuma politikā lietotie jēdzieni "mēs" vai “mums” attiecas uz Igaunijā dibinātu uzņēmumu Taxify OÜ kā Taxify lietotnes īpašnieku lietotnes īpašnieku.

1. Personas dati, kurus mēs apstrādājam

 • Pasažiera vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

 • Pasažiera atrašanās vieta, laiks un brauciena galamērķis.

 • Maksājumu informācija.

 • Informācija par strīdus gadījumiem.

 • Identifikācijas dati no ierīces, kurā instalēta Taxify lietotne.

2. Personas datu apstrādes mērķis

 • Mēs ievācam un apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu iespēju pasažieriem un vadītājiem būt saistītiem, nodrošinot efektīvāku pārvietošanos pa pilsētu.

 • Mēs uzrādām pasažiera atrašanās vietu un tālruņa numuru autovadītājam, lai efektivizētu pasažiera iekāpšanas procesu automašīnā. Dati par atrašanās vietu tiek ievākti tikai tad, kad Taxify lietotne tiek aktivizēta. Atrašanās vietas datu ievākšana tiek pārtraukta līdz ar Taxify lietotnes aizvēršanu. Mēs varam nenorādīt pasažiera tālruņa numuru, bet citu numuru, kas īslaicīgi tiek pāradresēts uz pasažiera telefonu, nodrošinot saziņas iespēju starp vadītāju un pasažieri.

 • Mēs varam izmantot atrašanās vietas informāciju, lai atrisinātu ar pārvadājumu servisa kvalitāti saistītus jautājumus.

 • Mēs izmantojam pasažieru kontaktinformāciju, lai paziņotu par pieejamajiem Taxify lietotnes atjauninājumiem.

 • Mēs ievācam datus par pasažieru un vadītāju veiktajiem maršrutiem, lai analizētu servisa ģeogrāfisko pārklājumu un tālāk rekomendētu vadītājiem visefektīvākos maršrutus.

 • Tavs vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks izmantoti komunikācijai ar tevi.

 • Mēs ievācam maksājumu informāciju, lai apstrādātu pasažiera maksājumus pārvadātāja vārdā.

 • Klientu atbalsta servisa dati tiek apkopoti katrā gadījumā atsevišķi, un tiek uzglabāti strīdus gadījumu un servisa kvalitātes problēmu risināšanai.

3. Juridiskais Pamatojums

 • Personas dati tiek apstrādāti, lai pasažieriem nodrošinātu līgumā paredzēto pakalpojumu. Mēs ievācam un apstrādājam pasažieru datus, kas iesūtīti Taxify lietotnes instalēšanas un lietošanas procesa laikā.

 • Taxify pakalpojumu lietošanas priekšnosacījums pasažieriem ir piekrišana personas identifikācijas un atrašanās vietas datu apstrādei.

 • Personas dati var tikt apstrādāti arī krāpnieciska veida maksājumu atklāšanai un izmeklēšanai un citām tamlīdzīgām darbībām.

4. Datu Saņēmēji

 • Pasažieru personas dati tiek atklāti tikai vadītājam, kurš ir aktivizējis Taxify lietotni; šādā gadījumā vadītājs redz pasažiera vārdu, uzvārdu tālruņa numuru (dažās valstīs numurs ir maskēts) un atrašanās vietas informāciju.

 • Pēc transporta pakalpojuma nodrošināšanas, pasažiera vārds, uzvārds un tālruņa numurs (dažās valstīs numurs ir maskēts) vadītājam ir redzams vēl 24 stundas. Tas nepieciešams, lai atrisinātu dažādus ar pakalpojuma sniegšanu saistītus jautājumus, piemēram, lai sazinātos ar pasažieri, kurš transportlīdzeklī aizmirsis savas personīgās mantas.

 • Pasažieru sniegtās atsauksmes par saņemtā servisa kvalitāti ir anonīmas, un vadītāji nesaņem to pasažieru vārdus, uzvārdus un tālruņa numurus, kuri ir snieguši atsauksmes un vērtējumus.

 • Atkarībā no pasažiera atrašanās vietas, pasažiera personas dati var tikt atklāti Taxify grupas un partneruzņēmumiem (vietējiem meitas uzņēmumiem, to pārstāvjiem, sadarbības partneriem, aģentiem utt.). Uz Taxify grupas un partneruzņēmumu personas datu apstrādes procesu attiecināmi šajā privātuma politikā rakstītie noteikumi.

5. Drošība un Piekļuve

 • Jebkuri, pakalpojuma sniegšanas laikā, iegūtie personas dati tiek nodoti un uzglabāti Zone Media Ltd. un/vai Amazon Web Services Inc datu centros, kuri atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijās. Tikai pilnvarotiem Taxify grupas uzņēmumu un partneru darbiniekiem ir pieeja personu datiem; viņiem atļauts piekļūt šiem datiem tikai gadījumos, kad jārisina ar pakalpojuma izmantošanu radušies jautājumi (ieskaitot strīdus par transporta pakalpojumiem).

 • Taxify grupas un partneruzņēmumiem ir piekļuve tikai tiem personas datiem, kas nepieciešami klientu apkalpošanas nodrošināšanai konkrētajā valstī, vairāk skatīt https://taxify.eu/lv/choose-city/

 • Atrašanās vietas dati tiek apstrādāti anonīmā formā un personalizēti tikai gadījumos, kad atrašanās vietas informāciju nepieciešams saistīt ar strīdus vai krāpniecisku gadījumu risināšanu.

 • Dati, kas tiek izmantoti statistiskiem, pētnieciskiem un/vai zinātniskiem nolūkiem, netiek identificēti, un ir anonīmi.

6. Piekļuve un Rediģēšana

 • Tu vari piekļūt saviem personas datiem un tos atjaunot caur Taxify lietotni.

7. Datu Uzglabāšana

 • Tavi personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr vien tavs pasažiera konts būs aktīvs. Ja tavs konts ir slēgts, personas dati tiek dzēsti (šajā sadaļā izklāstītajā kārtībā) no datubāzēm, izņemot gadījumus, kad šādu datu uzglabāšana nepieciešama grāmatvedībai, strīdus gadījumu risināšanai vai krāpniecības novēršanas nolūkiem.

 • Pasažieriem piegādātie finansu dati, kas attiecas uz saņemtajiem transporta pakalpojumiem, tiks uzglabāti 3 gadus pēc pēdējā brauciena.

 • Dati, kas ievākti grāmatvedības vajadzībām, tiks uzglabāti 7 gadus pēc pēdējā brauciena.

 • Aizdomu gadījumos par noziedzīgu nodarījumu, krāpniecības mēģinājumu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, dati tiks uzglabāti 10 gadus.

 • Strīdu gadījumos, kas attiecas uz maksājumiem, dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr prasība ir apmierināta vai pienākušas strīdus prasības termiņa beigas.

 • Veikto braucienu datu vēsture tiks uzglabāta 3 gadus, pēc tam dati tiks anonimizēti.

 • Lūdzu, ņem vērā, ka Taxify lietotnes izdzēšana tavā ierīcē, nenoved pie tavu personas datu dzēšanas.

 • Ja Taxify lietotne nebūs tikusi lietota 3 gadus, mēs tevi informēsim un lūgsim apstiprināt to, vai konts arvien ir aktīvs. Noraidošas atbildes gadījumā, konts tiks slēgts un personas dati dzēsti, izņemot gadījumus, kad šādus datus nepieciešams uzglabāt grāmatvedībai, strīdus gadījumu risināšanai vai krāpniecības novēršanas nolūkiem.

8. Dzēšana

 • Paturi prātā, ka jebkura prasība par personas datu dzēšanu ir iespējama tikai tad, ja mēs tavu profilu dzēšam pavisam. Tā rezultātā tu vairs nevarēsi izmantot dzēsto kontu, lai lietotu Taxify lietotni.

 • Uz jebkuru personas datu dzēšanas prasību, kas iesūtīta e-pastā, mēs atbildēsim mēneša laikā un precizēsim datu dzēšanas laiku.

9. Datu Pārnesamība

 • Uz jebkuru personas datu pārnešanas prasību, kas iesūtīta e-pastā, mēs atbildēsim mēneša laikā un precizēsim datu pārnešanas laiku. Pēc tam, kad prasību iesniegušais klients tiks atpazīts, mēs tevi nodrošināsim ar personas datiem, kas ietver kontaktinformāciju, braucienu vēsturi par pēdējiem 3 gadiem un maksājumu informāciju.

10. Tiešais mārketings

 • Tava e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs tiks izmantoti tiešā mārketinga ziņu nosūtīšanai tikai tad, ja esi sniedzis tam piekrišanu caur mājaslapu www.taxify.eu vai Taxify lietotni. Mēs paturam iespēju personalizēt tiešā mārketinga ziņojumus, izmantojot informāciju par taviem Taxify lietotnes lietošanas paradumiem (izmantošanas biežums, braucieni, maksājumi).

 • Ja tu vairs nevēlies saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, lūdzu, klikšķini uz saites "Atrakstīties" šīs e-pasta ziņas beigās vai sava profila sadaļā Taxify lietotnē.

11. Strīdu izskatīšana

 • Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta (info@taxify.eu) starpniecību vai sazinoties ar Taxify datu aizsardzības speciālistu (privacy@taxify.eu).

 • Uzraudzības iestāde Igaunijā ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (www.aki.ee), ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu info@aki.ee. Savukārt uzraudzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv), ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu info@dvi.gov.lv