Privātuma politika

Izvēlies valsti, kurā lieto Taxify: 

Personas datu apstrāde

Taxify pakalpojuma lietotāji piekrīt personas datu apstrādei Taxify lietotnes uzstādīšanas laikā, atzīmējot “Piekrītu Nosacījumiem un Noteikumiem un manu personīgo datu apstrādei”.

Taxify OÜ apkopo un apstrādā lietotāju iesniegtos personas datus lietotnes uzstādīšanas un lietošanas laikā. Uzrādīt lietotāja ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus ir priekšnoteikums, izmantojot Taxify pakalpojumu.

Mēs tālāk tekstā paskaidrosim, kā Taxify OÜ apkopo un izmanto personas datus.

1. Kādus personas datus mēs apkopojam un izmantojam?

 • Lietotāja vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, atstātie reitingi par pakalpojuma sniedzējiem un maksājuma informācija;
 • Lietotāja ģeogrāfiskā atrašanās vieta, pakalpojuma izmantošanas laiki un galamērķi;
 • Ierīces identifikācijas dati, kurā ir uzstādīta Taxify app;
 • “Cookies” no taxify.eu mājas lapas saglabā mājas lapas lietotāja tālruņa numuru un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus.

2. Personas datu apkopošanas mērķis

 • Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus, lai savienotu lietotāju ar pakalpojumu sniedzēju;
 • Mēs nosūtām datus par lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu, vārdu un tālruņa numuru pakalpojuma sniedzējam, lai pakalpojumu sniedzējam ļautu ērti sazināties ar lietotāju un izlemt, vai potenciālais lietotājs atrodas netālu;
 • Mēs izmantojam lietotāja personas datus, lai atrisinātu visas pakalpojuma kvalitātes problēmas starp Taxify un pakalpojumu sniedzēja nodrošinātāju;
 • Mēs izmantojam kontaktinformāciju, lai informētu lietotājus par jaunumiem, kas attiecas uz Taxify pakalpojumu;
 • Mēs apkopojam datus par maršrutiem, kurus ir veikuši Taxify lietotāji, lai analizētu ģeogrāfisko pakalpojumu pārklājumu, lai sniegtu ieteikumus pakalpojumu sniedzējiem;
 • Personas dati, kas iegūti, izmantojot Taxify, netiks izmantoti, lai identificētu personu vai personas atrašanās vietu, kā arī dati netiks izmantoti “uzvedības mārketingam”.

3. Personas datu apkopošanas metode

 • Mēs apkopojam šādus datus: vārds, tālruņa numurus un e-pasta adrese, Taxify lietotnes instalēšanas laikā;
 • Dati par ģeogrāfisko atrašanās vietu tiek apkopoti, kamēr lietotājs ir atvēris Taxify lietotni;
 • Dati par ģeogrāfisko atrašanās vietas netiek apkopoti, kad lietotājs aizver Taxify lietotni;

4. Personas datu izpaušana trešajām personām

 • Lietotāju personas dati tiek izpausti tikai tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir aktivizējuši Taxify lietotni; pakalpojumu sniedzēji redzēs vārdu, tālruņa numuru un ģeogrāfisko atrašanās vietu lietotājam, kurš ir pasūtījis pakalpojumu;
 • Pēc pakalpojuma izpildes lietotāja vārds un telefona numurs būs redzams pakalpojuma sniedzējam 24 stundas. Tas ir nepieciešams, lai pakalpojuma sniedzējs varētu atrisināt visus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, piemēram, sazināties ar klientu, ja kaut kas ir palicis automašīnā;
 • Vērtējums par pakalpojuma kvalitāti ir anonīms un pakalpojumu sniedzējs nesaņem informāciju par lietotāju vārdiem un tālruņa numuriem, kas atstāj vērtējumu;
 • Mēs neizpaužam Taxify lietotāja personas datus vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas trešajām personām vai valsts iestādēm, izņemot gadījumus, ja personai, kas pieprasa datus, ir juridisks pamats to darīt saskaņā ar valsts likumdošanu.

5. Drošība un datu dzēšana

 • Visi apkopotie personas dati tiek glabāti datu centros, kas atrodas ES dalībvalsts teritorijā. Tikai pilnvarotiem Taxify OÜ darbiniekiem ir piekļuve personas datiem. Darbinieki var piekļūt datiem ar nolūku atrisināt jautājumus, kas saistīti ar Taxify pakalpojumu izmantošanu;
 • Ja Taxify lietotājs vēlas dzēst personas datus, kas ir apkopoti, izmantojot lietotni, viņš vai viņa to var izdarīt, iesniedzot rakstisku pieprasījumu mūsu klientu atbalstam caur epastu: info@taxify.eu

6. Tiešais mārketings

 • Mēs izmantojam Tavu e-pasta adresi un tālruņa numuru, lai dalītos ar mūsu pakalpojuma saistītiem mārketinga ziņojumiem. Ja jūs vairs nevēlaties saņemt tiešos mārketinga ziņojumus, tad, lūdzu, izņemiet klikšķi no “Taxify jaunumi”, kas atrodas Taxify lietotnē, profila sadaļā.

7. Pakalpojumu sniedzēju personas dati

 • Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus par pakalpojumu sniedzējiem, lai pārbaudītu pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju turpināt šo profesionālo darbību un aizsargātu līgumattiecības, kas ir saistītas ar Taxify pakalpojumu. Mums nav tiesības izpaust trešajām personām informāciju, tajā skaitā, personas datus, par pakalpojumu sniedzējiem.
 • Izmantojot Taxify lietotni, pakalpojumu sniedzējs var redzēt savu respektīvo darbinieku ģeogrāfisko atrašanās vietu, informāciju par pasūtījumiem un laikiem. Ja pakalpojuma sniedzēja respektīvais darbinieks vēlas, lai viņa vai viņas ģeogrāfiskā atrašanās vieta nebūtu redzama, viņš vai viņa var atslēgt Taxify lietotni, piespiežot pogu “Iziet”