Nosacījumi un noteikumi braucējiem

Izvēlies valsti, kurā lieto Taxify: 

Nosacījumi un Noteikumi

Taxify ir interneta izveidota aplikācija (lietotne), kas nodrošina Auto Pakalpojumus (Auto Pakalpojums var ietvert vienu pakalpojumu vai dažādu pakalpojumu kombināciju, piemēram, taksometru pakalpojumu, braucienu koplietošana pakalpojumu (ridesharing), auto nomas pakalpojumu un auto vadītāja pakalpojumu) un tā paziņo Auto Pakalpojuma pieprasījumus Auto Pakalpojumu nodrošinātājiem, sniedzējiem (Taxify sadarbības partneri ir reģistrēti Taxify sistēmā). Sabiedrība ar ierobežotu Taxify OÜ (reģistrācijas kods 12417834), kas dibināta Igaunijas Republikā, ir tiesību turētājs un Taxify aplikācijas nodrošinātājs.

1. Taxify aplikācijas lietošana

1.1 Taxify aplikācijas izmantošana pieprasa programmatūras uzstādīšanu, lietotāja konta reģistrāciju un piekrišanu Noteikumiem un Nosacījumiem – (http://taxify.eu/legal/terms-and-conditions/). Taxify aplikācijas uzstādīšanas laikā, lietotāja mobilā telefona numurs tiek saistīts ar attiecīgo lietotāja kontu un iekļauts Taxify datu bāzē. Lietotāja reģistrētais mobilā telefona numurs Taxify datu bāzē ir arī Taxify lietotāja identifikācijas (ID) numurs.

1.2 Lietojot Taxify lietotni, lietotājs var izvēlēties, maksāt par Auto Pakalpojumu skaidrā naudā mašīnā vai izmantot Taxify maksājumus (aplikāciju maksājumus, kur pie aplikācijas tiek piesaistīta bankas karte, vai biznesa maksājumu veidu).

1.3 Jautājumu vai sūdzību gadījumā lietotājs var sazināties ar Taxify atbalsta komandu, rakstot uz e-pastu info@taxify.eu vai sazināties, sameklējot attiecīgajās atbalsta komandas kontaktus katrā pilsētā (http://taxify.eu/cities).

1.4. Kamēr lietotājs lieto Taxify aplikāciju, lietotājs ir atbildīgs par sava profila datu pareizību un atjaunināšanu, ja rodas izmaiņas (vārds, e-pasts, telefona numurs)

2. Taxify kredītkaršu un mobilo maksājumu nosacījumi (pieejams tikai dažādās valstīs, lūdzu sekojiet instrukcijai lokālajā aplikācijā)

2.1 Taxify aplikācijas lietotājs var maksāt par Auto Pakalpojumu ar kredītkaršu maksājumu, kas prasa iepriekšēju kredītkates datu aktivizēšanu aplikācijā un piekrišanu Taxify Noteikumiem un Nosacījumiem.

2.2 Mobilos maksājumus var veikt Taxify aplikācijas lietotājs, kurš ir noslēdzis mobilo maksājumu līgumu.

2.3 Veicot kredītkaršu un mobilos maksājumus, maksājuma saņēmējs ir Taxify OÜ, kas pārsūta saņemtos maksājumus Auto Pakalpojumu sniedzējiem.

2.4 Veicot kredītkartšu un mobilos maksājumus, Taxify var pievienot karšu apstrādes pakalpojumu maksu auto pakalpojumu sniedzējiem. Norādītā pakalpojuma maksa ietver maksājumu komisijas maksas (iesk. Visa, MasterCard vai citu karšu apstrādes pakalpojumu maksu). Pakalpojuma maksas apmērs tiek parādīts Taxify aplikācijā. Gadījumā, ja karšu apstrādes pakalpojumu starpnieks ievieš maksu par karšu apstrādes pakalpojumu, tad nosauktās maksas netiek iekļautas Taxify kredītkaršu un mobilo maksājumu apmaksā.

2.5. Kredītkaršu maksājumu starpniecība Taxify aplikācijā tiek veikta izmantojot ADYEN BV sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šādiem noteikumiem un nosacījumiem – https://www.adyen.com/home/support/manuals

2.6. Taxify ir atbildīgs par kredītkaršu maksājumu pareizu darbību un nodrošina karšu maksājumu lietotājiem atbalstu problēmu risināšanā. Kredītkaršu un mobilo maksājumu saistīto strīdu atrisināšana notiek ar Taxify starpniecību. Taxify kredītkaršu un mobilo maksājumu atbalsta dienesta kontaktinformācija: e-pasts info@taxify.eu, tālruņa numurs +372 5354 1272 Iesūtītie pieprasījumi caur e-pastu saņem atbildi vienas darba dienas laikā. Taxify atrisina visus kredītkaršu un mobilo maksājumu saistītas sūdzības un iesniegumus divu darba dienu laikā.

2.7. Piedāvājot kredītkaršu un mobilos maksājumus, Taxify darbojas kā ekonomiskais aģents un starpnieks Auto Pakalpojumu sniedzējiem. Auto Pakalpojuma lietotāja saistības pret Auto Pakalpojuma nodrošinātāju tiks uzskatītas par izpildītām brīdī, kad apmaksas uzdevums ir izpildīts un Taxify bankas kontā ir ieskaitīti naudas līdzekļi par Auto Pakalpojumu. Taxify nav atbildīgs par lietotāja maksājuma nepareizu izpildi.

3. Auto Pakalpojuma pasūtīšana vai atcelšana

3.1 Ja Taxify aplikācijas lietotājs pasūta automašīnu no Auto Pakalpojumu nodrošinātāja un Auto pakalpojumu nodrošinātājs ir apstiprinājis pakalpojumu, tad Auto Pakalpojums tiek uzskatīts par iepriekš pasūtītu.

3.2 Auto Pakalpojuma pasūtījuma atcelšana tiek uzskatīta situācijā, kad Auto Pakalpojumu sniedzējs ir apstiprinājis pakalpojumu un Taxify aplikācijas lietotājs atsakās no Auto Pakalpojuma pasūtījuma, pēc apstiprinājuma paziņojuma saņemšanas.

3.3 Par izsauktā transporta līdzekļa atcelšanu tiek uzskatīta situācija, kad automašīnas vadītājs ir pieņēmis Jūsu pasūtījumu, pēc kā pasūtījums ir atcelts vai atsaukts no Jūsu puses. Situācijā, kad notiek pieprasītā transporta līdzekļa atcelšana pēc noteikta laika perioda, tiks piemērota atcelšanas maksa, kas tiks uzrādīta Taxify aplikācijā.

3.5 Taxify ir tiesības atsaukt lietotāja tiesības izmantot aplikāciju, ja lietotājs ir atcēlis Auto Pakalpojumu 3 reizes pēc kārtas 24 stundu laikā. Šādā gadījumā Taxify informē lietotāju par kopējo Auto Pakalpojuma atcelšanas skaitu un pēc trešās secīgās atcelšanas reizes Taxify atceļ aplikācijas izmantošanas tiesības. Taxify izmantošanas tiesības var tikt atcelts uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Pēc tam lietotājs var aktivizēt savu lietotāja kontu, sazinoties ar vietējo atbalsta komandu, izmantojot e-pastu.

4. Klientu pienākumi un saistības

4.1. Klients uzņemas pilnu finansiālo atbildību un atbildību par savu rīcību, radītajiem bojājumiem un zaudējumiem, izmantojot Auto Pakalpojumus. Klients nedrīkst:

4.1.1. izīrēt automašīnu jebkurai citai personai (fiziskai vai juridiskai).

4.1.2. izmantot automašīnu komercdarbībai vai pelnīt naudu ar Auto Pakalpojumiem.

4.1.3. vadīt automašīnu pats vai atļaut vadīt automašīnu citai personai (kas nav pakalpojumu sniedzēja darbinieks).

4.1.4. nozagt automašīnu, veikt kaitējumu interjeram, eksterjeram vai jebkurai citai automašīnas daļai;

4.1.5. kaitēt fiziski vai netieši Auto Pakalpojuma nodrošinātāja respektīvajam darbiniekam;

4.1.6. lietot jebkādus alkoholiskos vai bezalkoholiskos dzērienus, atrodoties automašīnā;

4.1.7. smēķēt (jebkura veida smēķēšana ir aizliegta) atrodoties automašīnā;

4.1.8. spēlēties ar uguni, pirotehniku vai citām sprādzienbīstamām vielām automašīnas iekšpusē vai automašinas tuvumā;

4.1.9. izģērbties vai pārģērbties atrodoties automašīnā;

4.1.10. ļaunprātīgi lamāties, rupji izrunāties per Auto Pakalpojuma respektīvo darbinieku vai radīt skaļu troksni automašīnas iekšpusē vai ap auto;

4.1.11. kaitēt jebkurai personai salona iekšpusē vai ārpusē;

4.1.12. pārvadāt jebkāda veida ieročus vai nelikumīgas vielas;

4.1.13. novērst uzmanību, fotografēt vai izmantot zibspuldzi, izturēties rupji vai nerespektējoši, pavedināt, fiziski pieskarties vai jebkādā citā veidā nepieklājīgi izturēties pret respektīvā Auto Pakalpojuma nodrošinātāja darbinieku;

4.1.14. Maksāt mazāk vai nemaksāt nemaz respektīvajam Auto Pakalpojuma nodrošinātāja darbiniekam;

4.1.15. Likt respektīvajam Auto Pakalpojuma nodrošinātāja darbiniekam pārkāpt jebkādus likumus vai noteikumus, kurus ir noteikusi valsts;

4.1.16. Aiztikt vai ņemt lietas vai ierīces, kuras atrodas automašīnā un kuras pieder Auto Pakalpojuma nodrošinātājam vai respektīvajam darbinieka;

5. Taxify aplikācijas izmantošana

5.1 Taxify ir interneta balstīta mobilā telefona aplikācija, kas ļauj tās lietotājiem pieprasīt un atrast piemērotu Auto Pakalpojumu nodrošinātāju, daloties ar datiem par to ģeogrāfisko atrašanās vietu.

5.2 Taxify lietotnes izmantošana ir balstīta uz neekskluzīvu licenci, kuru ir izdevusi Taxify OÜ. Licence līgums ir derīgs uz neierobežotu laiku un lietotājiem ir bez maksas. Ja rodas defekti ar programmatūru, mēs tos cenšamies salabot, cik drīz vien iespējams, bet, lūdzu, paturiet prātā, ka aplikācijas darbība var tikt ierobežota, tehnisku kļūdu gadījuma un mēs nevaram garantēt neierobežotu un nevainojamu aplikācijas funkcionēšanu visu laiku. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Taxify aplikācijas nepareizas darbības dēļ vai arī, ja Taxify aplikācija nedarbojas, vai nav pielietojama lietotāja vēlamajā veidā. Gadījumā, ja lietotāja tiesības izmantot aplikāciju ir atceltas, tad attiecīgā neekskluzīvā licence tiek atcelta arī.

5.3 Tā kā Taxify aplikācija ir līdzeklis saziņai starp Auto Pakalpojumu nodrošinātājiem un lietotājiem, Taxify nevar ietekmēt vai uzņemties jebkādu atbildību par Auto Pakalpojumu sniedzēju kvalitāti vai defektiem. Šī iemesla dēļ, Taxify nevar garantēt konsekventi precīzu un nevainojamu Auto Pakalpojuma nodrošināšanu. Lai atrisinātu sūdzības, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu (minēts 1.3 punktā).

5.4 Taxify aplikācija netiek uzskatīta par Auto Pakalpojumu piedāvātāju vai starpnieku. Taxify aplikācija nav līdzeklis Auto Pakalpojumu organizēšanai vai sniegšanai. Taxify nav aģentūras pakalpojums, lai atrastu klientus Auto Pakalpojumu nodrošinātājiem.

5.5. Lietotāja vai patērētāja tiesības atmaksai (pirkuma kompensācijai) netiek piemērotas Taxify aplikācijas pasūtījumiem.

6. Reģistrējot savu kontu / profilu Taxify, lietotājs pieņem šādus nosacījumus:

6.1. Taxify ir tiesības pievienot Taxify aplikācijas lietotāja personas datus Taxify datu bāzē un nosūtīt personas datus Auto Pakalpojumu nodrošinātājam saskaņā ar Taxify konfidencialitātes politiku (http://taxify.eu/lv/privatuma-politika/)

6.2. Taxify ir tiesības veikt vienpusējus grozījumus pašreizējos Noteikumos un Nosacījumos un Privātuma Politikā un nodot datu bāzi trešajām personām. Taxify paziņos lietotājiem par izmaiņām Noteikumos un Nosacījumos un Privātuma Politikā.

6.3 Taxify ir tiesības nodot datubāzi, personas datus trešām personām bez iepriekšējas paziņošanas aplikācijas lietotājiem. Gadījumā, ja Taxify pārnes, nodod biznesu trešajai personai, tiks pārnesta, nodota datbubāze ar Tiesībām un Nosacījumiem, kas izriet no šī licences līguma.

6.4 Taxify ir tiesības nosūtīt personas datus un bankas kartes datus un mobilo maksājumu starpniekiem.

6.5 Taxify ir tiesības nosūtīt pakalpojumu saistītu informāciju, mārketinga ziņas un lietotāja autentifikācijas kodus īsziņā vai telefona zvanā.

7. Taxify aplikācijas lietošana

7.1. Tā kā Taxify nav Auto Pakalpojuma sniedzējs vai starpnieks, mēs nevaram ietekmēt Auto Pakalpojuma kvalitāti. Jebkuras problēmas, kas saistītas ar Auto Pakalpojuma nodrošinātāju kvalitāti, tiks risinātas saskaņā ar Auto Pakalpojumu sniedzēja noteikumiem un likumdošanu vai attiecīgajā Auto Pakalpojumu uzraudzības iestādē.

7.2 Taxify apņemas palīdzēt uzlabot Auto Pakalpojuma kvalitāti. Šī iemesla dēļ, lūdzam ievdīt atsauksmi Taxify aplikācijā brauciena beigās par Auto Pakalpojuma kvalitāti. Saņemtās atsauksmes ļauj mums piedāvāt ieteikumus Auto Pakalpojuma nodrošinātājiem savu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

7.3 Mēs gaidām, ka Taxify aplikācijas lietotāji izmantos aplikāciju godprātīgi un izturēsies ar cieņu pret Auto Pakalpojumu nodrošinātājiem, kuri piedāvā savus pakalpojumus caur Taxify.

7.4 Taxify dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Auto Pakalpojumu nodrošinātāji ir godīgi un izturas ar cieņu par savu profesiju un lietotājiem, kuri izmanto Taxify aplikāciju. Taču mēs nevaram garantēt, ka katrs Auto Pakalpojuma nodrošinātajs, kas sadarbojas ar Taxify, atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem visos laikos. Ja Jūs saņemat neadekvātu Auto Pakalpojumu, tad, lūdzu, nekavējoties informējiet Auto Pakalpojuma nodrošinātāju, Auto Pakalpojuma uzraudzības iestādes vai mūsu atbalsta komandu (minēts 1.3 punktā).

8. Bezmaksas braucienu kampaņa

8.1. Taxify var piedāvāt lietotājiem 1-7 Euro atlaižu kodu jeb atlīdzības kodu (vērtība var atšķirties atkarībā no valsts) par katru jauna un unikāla lietotāja piesaisti.

8.2. Atlīdzības kods būs spēkā tikai tad, ja jaunais lietotājs par pirmo braucienu norēķinās ar Taxify mobiliem maksājumiem.

8.3. Taxify ir tiesības anulēt jebkurus atlaižu kodus un bloķēt lietotāju kontus / profilus, ja Taxify uzskata, ka lietotājs ir veicis krāpnieciskas darbības. Taxify var pieprasīt lietotājiem atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem.

9. Auto Pakalpojumu Cena Aprēķins

9.1. Taksometru pakalpojumu cenā ietilpst: Iekāpšanas maksa (Bāze), Distances maska (KM) un laika maksa (MIN) (stundas maksa vai minūtes maksa). Brauciena cena tiek aprēķināta ieskaitot visus attiecīgos nodokļus, kuri ir jānomaksā Auto Pakalpojumu nodrošinātājiem.

9.2. Auto nomas pakalpojumu cenā ietilpst: auto piegādes maksa (Bāze), nobraukto kilometru maksa (KM). Brauciena cena tiek aprēķināta ieskaitot visus attiecīgos nodokļus, kuri ir jānomaksā Auto Pakalpojumu nodrošinātājiem.

9.3. Autovadītāju pakalpojumu cenā ietilpst: laika maksa par laiku, ko auto vadītājs pavadīja ar lietotāju (stundas maksa vai minutes maksa). Brauciena cena tiek aprēķināta ieskaitot visus attiecīgos nodokļus, kuri ir jānomaksā Auto Pakalpojumu nodrošinātājiem.

9.4. Privātās Vadītājs – Ierašanās maksa (Base Fare), distances maksa (KM) un laika maksa (stundas maksa vai minutes maksa). Brauciena cena tiek aprēķināta ieskaitot visus attiecīgos nodokļus, kuri ir jānomaksā Auto Pakalpojumu nodrošinātājiem.

10. Izmaiņas Noteikumos un Nosacījumos

10.1. Taxify ir tiesības veikt izmaiņas pašreizējos Noteikumos un Nosacījumos jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma Taxify lietotājiem.

10.2. Taxify informēs klientus par atjauninātiem Noteikumiem un Nosacījumiem e-pastā vai mobilajā aplikācijā.

10.3. Ja lietotājs nevēlas ievērot atjauninātos Noteikumus un Nosacījumus, tad lietotājam ir jāpaziņo Taxify atbalsta komandai (1.3 punkts) par Taxify pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu 3 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas.