Privacy Policy for Drivers

Select country where you use the service: 

Polityka Prywatności dotycząca kierowców

Taxify OÜ (Numer w Rejestrze Firm 12417834) z siedzibą w Vana-Lõuna 39/1, Tallin 10134, Estonia jest kontrolerem danych osobowych pasażerów i wyznaczyła Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych (privacy@taxify.eu).

Termin “my” odnosi się do właściciela aplikacji Taxify, Taxify OÜ, prywatnej firmy z ograniczoną odpowiedzialnością, założonej w Republice Estonii.

1. Dane osobowe, które przetwarzamy

 • Imię i nazwisko, email, numer telefonu, adres zamieszkania.
 • Geolokalizacja i trasy kierowców.
 • Informacje dotyczące pojazdów (również numer rejestracyjny).
 • Wydajność i oceny kierowcy.
 • Prawo jazdy, zdjęcie, zawód i dokumenty tożsamości kierowcy.
 • Dane dotyczące wykroczeń.
 • Dane finansowe wynikające ze świadczenia usług transportowych nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ kierowcy świadczą usługi w celach ekonomicznych oraz zawodowych.

2. Cele przetwarzania danych

 • Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celu łączenia pasażerów z kierowcami, aby pomóc im poruszać się po mieście bardziej wydajnie.
 • Geolokalizacja i historia przejazdów są przetwarzane w celu analizy obszaru i przekazania sugestii kierowcom. Jeżeli nie chcesz udostępniać swojego położenia pasażerom, konieczne jest zamknięcie aplikacji Taxify lub przejście w tryb offline, oznaczający zaprzestanie dostępności do świadczenia usług transportowych.
 • Prawo jazdy, dokumenty potwierdzające tożsamość oraz zaświadczenie o wykroczeniach są przetwarzane w celu ustalenia czy kierowca spełnia wymogi prawne do świadczenia usług.
 • Aplikacja Taxify wyświetla zdjęcie kierowcy, imię oraz numer rejestracyjny pojazdu pasażerom w celu umożliwienia zidentyfikowania kierowcy jak i pojazdu.
 • Otrzymasz podsumowanie w Portalu Kierowcy Taxify, które będzie zawierało informacje dotyczące wydajności oraz oceny. Podsumowanie i oceny kierowcy są konieczne do świadczenia niezawodnych usług dla pasażerów.

3. Podstawy prawne

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z kierowcą. Warunkiem koniecznym do korzystania z aplikacji Taxify jest przetwarzanie danych osobowych kierowcy oraz geolokalizacyjnych.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie uzasadnionej konieczności weryfikacji i wykrywania nieuczciwych płatności
 • Dane dotyczące wykroczeń są przetwarzane w celu zweryfikowania zgodności z wymogami prawnymi.

4. Odbiorcy

 • Twoje dane osobowe zostaną ujawnione tylko pasażerom, których zlecenia zostały przez Ciebie zaakceptowane. Pasażerowie zobaczą imię, markę i model samochodu, numer telefonu, zdjęcie i dane lokalizacyjne kierowcy.
 • W zależności od lokalizacji kierowcy, dane osobowe mogą zostać udostępnione w grupie firm Taxify oraz partnerów (lokalne oddziały, przedstawiciele, agenci itd). Przetwarzanie danych przez Taxify oraz partnerów będzie się odbywało na takich samych warunkach.

5. Bezpieczeństwo i dostęp

 • Wszystkie dane osobowe zebrane podczas świadczenia usług są transferowane i przechowywane w centrach danych należących do Zone Media LTD i/lub Amazon Web Services, Inc., które znajdują się na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Tylko upoważnieni pracownicy grupy firm Taxify i partnerów mają dostęp do danych osobowych i mogą z nich korzystać tylko w celu rozwiązywania spraw związanych z korzystaniem z usług (łącznie ze sporami dotyczącymi usług transportowych)
 • Grupa firm Taxify i partnerzy mogą korzystać z danych osobowych w stopniu niezbędnym do świadczenia wsparcia klientów w poszczególnych państwach, wyszczególnionych na https://taxify.eu/cities/.

6. Przetwarzanie danych pasażerów

 • Nie możesz przetwarzać danych pasażerów bez naszego pozwolenia. Nie możesz kontaktować się z pasażerami, zbierać, gromadzić, udostępniać danych pasażerów dostępnych przez aplikację Taxify w celu innym niż świadczenie usług transportowych.
 • Musisz stosować się do zasad oraz warunków dotyczących przetwarzania danych osobowych pasażerów wyszczególnionych w Polityce Prywatności dotyczącej Pasażerów (https://www.taxify.eu/legal/). Jeżeli naruszysz wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych pasażerów będziemy mogli zawiesić Twoje konto kierowcy i żądać od Ciebie odszkodowania.

7. Dostęp, poprawa, utrzymanie, usuwanie i przenoszenie danych

 • Dane osobowe są dostępne i mogą zostać zmienione w Portalu Kierowcy Taxify
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo jak Twoje konto kierowcy będzie aktywne. Jeżeli Twoje konto zostanie zamknięte dane osobowe będą przechowywane przez kolejne 3 lata.
 • Dane niezbędne do celów podatkowych będą przechowywane przez 7 lat.
 • W przypadku podejrzeń wykroczeń administracyjnych lub wykroczeń kryminalnych, oszustw lub fałszywych informacji, dane będą przechowywane przez 10 lat.
 • W przypadku sporów, dane mogą być przechowywane tak długo aż sprawa zostanie wyjaśniona lub wygaśnie ważność takich oskarżeń.
 • Odpowiadamy na żądanie usunięcia lub przeniesienia danych osobowych przesłanego drogą mailową w ciągu miesiąca i podajemy datę usunięcia lub przeniesienia danych.

8. Rozwiązywanie sporów

 • Spory dotyczące przetwarzania danych osobowych są rozwiązywane przez dział wsparcia (info@taxify.eu) lub poprzez kontakt ze specjalistą ds. Ochrony danych osobowych (privacy@taxify.eu)
 • Instytucją nadzorującą jest Estoński Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (www.aki.ee), z którym można się skontaktować mailowo info@aki.ee.