Privacy Policy for Passengers

Select country where you use the service: 

Polityka Prywatności dotycząca Pasażerów

Taxify OÜ (Numer w Rejestrze Firm 12417834) z siedzibą w Vana-Lõuna 39/1, Tallin 10134, Estonia jest kontrolerem danych osobowych pasażerów i wyznaczyła Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych (privacy@taxify.eu).

Termin “my” odnosi się do właściciela aplikacji Taxify, Taxify OÜ, prywatnej firmy z ograniczoną odpowiedzialnością, założonej w Republice Estonii.

1. Dane osobowe, które przetwarzamy

 • Imię i nazwisko, numer telefonu, adres email
 • Geolokalizacja pasażera, czas i miejsce docelowe przejazdu.
 • Informacje dotyczące płatności
 • Informacje dotyczące sporów.
 • Informacja dotycząca modelu urządzenia na, którym została zainstalowana aplikacja Taxify.

2. Cel przetwarzania danych

 • Zbieramy i przetwarzamy dane w celu łączenia pasażerów z kierowcami i pomaganiu w poruszaniu się po mieście bardziej wydajnie.
 • Wyświetlamy dane geolokalizacyjne i numer telefonu pasażera kierowcom, aby umożliwić efektywny odbiór. Dane geolokalizacyjne są zbierane tylko wtedy gdy aplikacja Taxify jest aktywna. Zbieranie danych geolokalizacyjnych zostaje zatrzymane w momencie zamknięcia aplikacji Taxify. W niektórych państwach kierowcy nie widzą numerów telefonów pasażerów; kierowca widzi inny numer telefonu, który umożliwia kierowcy i pasażerowi komunikację.
 • Możemy wykorzystywać dane geolokalizacyjne do rozwiązywania problemów z jakością usług transportowych.
 • Używamy danych kontaktowych do informowania pasażerów o aktualizacjach aplikacji Taxify.
 • Zbieramy dane dotyczące tras przejazdów kierowców i pasażerów do analizy pokrycia geograficznego w celu przekazania kierowcom rekomendacji dotyczących wyboru najbardziej wydajnych tras.
 • Twoje imię, numer telefonu i adres email będzie wykorzystywany do komunikacji z Tobą.
 • Pozyskujemy dane do płatności, aby przetwarzać płatności pasażerów w imieniu kierowców za usługi transportowe.
 • Dane wsparcia klientów są zbierane w każdym poszczególnym przypadku i są przechowywane w celu rozwiązywania sporów i problemów z jakością usługi.

3. Podstawy prawne

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia usługi zamówionej przez pasażerów. Zbieramy i przetwarzamy dane przesłane przez pasażerów podczas instalacji aplikacji Taxify. Podstawą do korzystania z usług Taxify jest zgoda pasażerów na przetwarzanie danych osobowych i danych geolokalizacyjnych.
 • Dane osobowe mogą również być przetwarzane w uzasadnionych przypadkach, na przykład w celu zbadania i wykrycia
 • Personal data may be also processed on legitimate interest grounds, for example in investigating and detecting fraudulent payments.

4. Odbiorcy

 • Dane osobowe pasażera są udostępnione tylko kierowcy, który aktywował aplikację Taxify; w takim przypadku kierowca zobaczy imię i numer telefonu (w niektórych państwach numery są maskowane) oraz dane geolokalizacyjne pasażera.
 • Po zakończeniu usługi transportowej, imię i numer telefonu (w niektórych państwach numery są maskowane) będzie widoczny w aplikacji przez 24 godziny. Jest to konieczne w rozwiązywaniu problemów z usługą, np. Umożliwienie kontaktu jeżeli pasażer zostawi coś w samochodzie.
 • Informacja zwrotna przekazana przez pasażera dotycząca jakości usługi jest anonimowa, a kierowcy nie otrzymają informacji odnośnie imienia i numeru telefonu pasażera, który zostawił ocenę oraz informację zwrotną.
 • W zależności od lokacji pasażera, dane osobowe mogą zostać ujawnione grupie firm Taxify i partnerom (lokalnym oddziałom, przedstawicielom, agentom itd.) Przetwarzanie danych osobowych przez grupę firm Taxify i partnerów będzie odbywało się na takich samych zasadach jak te, które są ustalone w tej Polityce Prywatności.

5. Bezpieczeństwo i dostęp

 • Wszystkie dane osobowe zebrane w czasie świadczenia usług są transferowane i gromadzone w centrach danych należących do Zone Media Ltd. i/lub Amazon Web Services, Inc., które znajdują się na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Tylko upoważnieni pracownicy grupy firm Taxify i partnerów mają dostęp danych osobowych i mogą być wykorzystywane tylko w celu rozwiązywania spraw związanych ze świadczeniem usług (łącznie ze sporami dotyczącymi usług transportowych)
 • Grupa firm Taxify i partnerzy mogą korzystać z danych osobowych w stopniu niezbędnym do świadczenia wsparcia klientów w poszczególnych państwach, wyszczególnionych na https://taxify.eu/cities/.
 • Dane geolokalizacyjne są przetwarzane w zanonimizowanej formie i zindywidualizowane tylko w przypadku gdy lokalizacja jest konieczna do połączenia pasażera z rozwiązaniem sporu lub oszustwa.
 • Na cele badawcze i naukowe, dane są używane w ujednoliconej formie (anonimowo).

6. Dostęp i zmiana danych

 • Możesz uzyskać dostęp i zaktualizować swoje dane osobowe za pośrednictwem aplikacji Taxify.

7. Przechowywanie

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo jak Twoje konto pasażera będzie aktywne. Jeżeli konto zostanie zamknięte, dane osobowe zostaną usunięte (zgodnie z procedurami wymienionymi w tym punkcie) z baz danych, chyba że dane będą niezbędne do celów księgowych, rozwiązania sporów lub zapobiegania oszustwom.
 • Dane finansowe dotyczące usług transportowych świadczonych pasażerom będą przechowywane przez 3 lata po ostatnim przejeździe.
 • Dane niezbędne do celów księgowych będą przechowywane przez 7 lat (po ostatnim przejeździe).
 • W przypadku podejrzeń popełnienia wykroczenia karnego, oszustwa lub przekazania fałszywych informacji, dane będą przechowywane przez 10 lat.
 • W przypadku sporów dotyczących płatności, dane będą przechowywane do momentu rozwiązania sporu lub wygaśnięcia oskarżeń.
 • Dane dotyczące przejazdów będą przechowywane przez 3 lata, a po tym czasie będą zanonimizowane.
 • Usunięcie aplikacji Taxify z urządzenia nie skutkuje usunięciem Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli aplikacja Taxify nie będzie używana przez 3 lata, powiadomimy Cię o tym i zapytamy czy konto nadal jest aktywne. Brak informacji będzie skutkował zamknięciem konta i usunięciem danych osobowych chyba, że dane będą przechowywane w celach księgowych, rozwiązywania sporów lub zapobieganiu oszustwom.

8. Usunięcie danych

 • Pamiętaj o tym, że żądanie usunięcia Twoich danych wiąże się z usunięciem Twojego konta. W efekcie nie będzie możliwe dalsze korzystanie z aplikacji za pośrednictwem konta, które zostało usunięte.
 • Odpowiadamy w ciągu miesiąca na żądanie usunięcia danych osobowych przesłanego drogą mailową podając okres usunięcia danych.

9. Przekazywanie danych

Odpowiemy na każde żądanie przekazania danych osobowych przesłanego drogą mailową i podamy informację kiedy nastąpi przekazanie danych. Po zweryfikowaniu pasażera, przekażemy Twoje dane osobowe, które zawierają: dane kontaktowe, historię przejazdów i płatności z ostatnich 3 lat.

10. Marketing bezpośredni

 • Będziemy używali Twojego adresu mailowego i/lub numeru telefonu do przesyłania bezpośrednich treści marketingowych tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę za pośrednictwem strony internetowej taxify.eu lub przez aplikację Taxify. Możemy personalizować treści marketingowe używając informacji odnośnie tego jak używasz usług Taxify (częstotliwość używania, przejazdy, płatności).
 • Jeżeli nie chcesz otrzymywać wiadomości z bezpośrednim marketingiem, proszę kliknąć link “Unsubscribe” w stopce mailowej lub w profilu w aplikacji Taxify.

11. Rozwiązywanie sporów

 • Spory dotyczące przetwarzania danych osobowych są rozwiązywane przez dział wsparcia (info@taxify.eu) lub poprzez kontakt ze specjalistą ds. Ochrony danych osobowych (privacy@taxify.eu)
 • Instytucją nadzorującą jest Estoński Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (www.aki.ee), z którym można się skontaktować mailowo info@aki.ee.