Melbourne, Austrália

Taxify in Melbourne

Melbourne being dynamic, yet cosmopolitan, is regularly named one of the most liveable cities in the world. Wherever you are, from the shores of Geelong to the bustling port of Melbourne, count on Taxify to get you a ride within minutes.

Dostupné služby

Taxify
Affordable ride service.
1 - 4
$2.00 Základ
$1.15 KM + $0.35 MIN
$7.50 Minimum
$1.65 Rezervačný poplatok
$10.00 Storno poplatok (poplatok aplikovaný na cestujúceho v prípade, že je jazda zrušená 2 minúty po jej objednaní)

Fares are estimates only. Prices may vary based on traffic conditions, unforeseeable delays, discounts and other factors.

Earn Money Driving with Taxify

Pracujte kedy chcete. Žiadne mesačné poplatky, žiadne minimálne hodiny a žiadny šéf.

Drive with Taxify

Kontaktujte nás

Taxify Australia PTY LTD.

Podpora

Podpora & FAQ

melbourne@taxify.eu
Registrácia nových vodičov
melbourne-signup@taxify.eu
IČO
622 746 267
Legal
Podmienky používania