Sydney, Austrália

Taxify in Sydney

Sydney is one of the most vibrant and exciting cities in the world. From the iconic Sydney Opera House to the scenic Eastern Sydney beaches. No matter where you are, count on Taxify to get you a ride within minutes.

Dostupné služby

Taxify
Affordable ride service.
1 - 4
$2.50 Základ
$1.45 KM + $0.40 MIN
$9.00 Minimum
$1.65 + $0.1/km Rezervačný poplatok
$10.00 Storno poplatok (poplatok aplikovaný na cestujúceho v prípade, že je jazda zrušená 2 minúty po jej objednaní)

Fares are estimates only. Prices may vary based on traffic conditions, unforeseeable delays, discounts and other factors.

Earn Money Driving with Taxify

Pracujte kedy chcete. Žiadne mesačné poplatky, žiadne minimálne hodiny a žiadny šéf.

Drive with Taxify

Kontaktujte nás

Taxify Australia PTY LTD

Podpora

Podpora & FAQ

sydney@taxify.eu
Registrácia nových vodičov
sydney-signup@taxify.eu
IČO
622 746 267
Legal
Podmienky používania