Flotilový portál

Špičkový systém na spravovanie vodičov, cestujúcich a dispečerov.

O systéme

Znížiť náklady

Webový software pre dispečing, bez nákladov na inštaláciu alebo hardware.

Efektívne

Auto-dispečing založený na polohe vodiča a nastaviteľného poradovníka.

Získajte viac jázd

Získajte nových zákazníkov s iPhone alebo Android aplikáciou.

Skúste Taxify dispečer

Získajte na 30 dní voľný prístup do nášho softvéru. Bez záväzkov.