Brisbane, Australia

Taxify in Brisbane

Haijalishi upo kusini mwa mto au kaskazini, tunaelewa jinsi ya kusafirisha watu wa BrisVegas. kama ni usiku kwenye bonde au mchana kwenye ghuba, au unaelekea Gabba, iamini Taxify kukupatia usafiri ndani dakika chache.

Huduma zilizopo

Taxify
Affordable ride service.
1 - 4
$2.00 Msingi
$1.15 KM + $0.38 DK
$7.50 Kima cha chini cha
$0.55 Gharama za tiketi

Fares are estimates only. Prices may vary based on traffic conditions, unforeseeable delays, discounts and other factors.

Earn Money Driving with Taxify

Fanya kazi kwa ratiba yako mwenyewe. Hakuna masaa ya chini na hakuna bosi.

Drive with Taxify

Wasiliana nasi

Taxify Australia PTY LTD.

Usaidizi kwa ajili ya dereva

Msaada & maswali ya mara kwa mara

brisbane@taxify.eu
Nambari ya usajili ya kampuni
622 746 267
Maelezo ya kisheria
Sheria na masharti